Cees+Veerman%3A+%27Bodemdaling+is+urgent%2C+niet+acuut%27
Nieuws
© Bert Hartman

Cees Veerman: 'Bodemdaling is urgent, niet acuut'

Oud-landbouwminister Cees Veerman heeft dinsdag het rapport over bodemdaling in de Noord-Hollandse veenweiden overhandigd aan verantwoordelijk gedeputeerde Esther Rommel. Daarin wordt het vraagstuk bodemdaling getypeerd als ' wel urgent, niet acuut.'

Bodemdaling beperken of een halt toeroepen is een enorme opgave in oppervlakte, maatschappelijke impact en in financiële zin. Met de aanpak kan niet gewacht worden, maar er is wel tijd om met verstandige, beproefde en kosteneffectieve maatregelen te komen die werken, zo concludeert Veerman (oud-minister na een uitgebreide consultatieronde in het veld

De inventarisatie en de aanbevelingen staan in het rapport 'Haren kost geen tijd!’, met als toepasselijke onderkop 'zoeken naar draagvlak voor slappe grond.' Veerman pleit voor een ‘reset’ op het proces tot nu toe, versterking van een gebiedsgewijze, om zo maatwerk te leveren.

Speerpunten

Gedeputeerde Rommel verwees naar bodemdaling als één van onze speerpunten in het coalitieakkoord. 'Dat heeft dus prioriteit voor ons college. De uitkomsten van Cees Veerman vind ik belangrijk, omdat we hiermee tot nieuwe gesprekken en afspraken kunnen komen met de mensen in het veld. De eerste stap is dus gezet en na de zomer gaan we verder om bodemdaling samen aan te pakken.'

Cees Veerman heeft in opdracht van de provincie gesproken met vertegenwoordigers van agrariërs, natuurorganisaties, inwoners, gemeenten en waterschappen om te horen wat hun wensen, randvoorwaarden en inbreng zijn om de bodemdaling in veenweidegebieden af te remmen, te stoppen en zo mogelijk te herstellen.

Stille kennis

Volgens Veerman is er veel stille kennis in het gebied bij de mensen die er al jaren wonen en werken. 'Benut die kennis. Ga het gebied in, waar iedereen van houdt. Natuurlijk zijn er belangentegenstellingen, maar er is geen sfeer van wantrouwen. Iedereen wil aan het gebied werken.'

Gedeputeerde Staten besluiten na de zomer 2019 wat de inventarisatie en aanbevelingen betekenen voor het op te stellen programma bodemdaling veenweiden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  14° / 2°
  20 %
 • Maandag
  15° / 4°
  20 %
 • Dinsdag
  16° / 3°
  30 %
Meer weer