Realisme+voorop+in+Noord%2DHollandse+veenstrategie
Nieuws
© Persbureau Noordoost

Realisme voorop in Noord-Hollandse veenstrategie

Initiatieven vanuit de veenweiden om de bodemdaling en CO2-uitstoot te reduceren, moeten beter worden beloond. Een praktische aanpak en realistische doelen moeten vooropstaan in de strategie.

Die aanbevelingen deed oud-landbouwminister Cees Veerman bij de overhandiging van het rapport over bodemdaling in de Noord-Hollandse veenweiden, dinsdag. Het werd overhandigd aan verantwoordelijk gedeputeerde Esther Rommel. Veerman typeert het vraagstuk bodemdaling in zijn rapport als 'wel urgent, niet acuut'.

Zoeken naar draagvlak voor slappe grond, luidt de onderkop van het onderzoeksrapport. 'Er is een reset nodig om eerdere onrust weg te nemen. Die onrust ontstond door de impact van door de provincie geopperde maatregelen en het tempo waarin die zouden moeten worden doorgevoerd', aldus Veerman.

Veencommissaris

Veerman pleit ervoor om een veencommissaris aan te stellen die als intermediair kan dienen tussen het provinciaal bestuur en de betrokkenen in het gebied. 'Hoewel zo'n commissaris er landelijk niet komt, zou ik zo'n constructie in Noord-Holland toch adviseren, om misverstanden te voorkomen en het proces te versoepelen.'

'Haren kost geen tijd!' is de hoofdtitel van het rapport, verwijzend naar een oud gebruik waarbij de maaiers in het veld hun zeisen scherp hielden om zo sneller en beter te kunnen werken. Aad Straathof, LTO Noord-themahouder Veenweiden West-Nederland, vindt dat die 'boerenwijsheid de lading perfect dekt'. Het verwijst volgens hem naar een goede voorbereiding en het 'intussen aan de slag gaan'. Beiden zijn nodig, zo zegt hij.

Ook voorzitter Sjaak Hoogedoorn van het agrarisch collectief Water, Land en Dijken (WLD) is blij met de aanbevelingen in het rapport. 'Er is nog veel extra kennis en ervaring nodig om een goede strategie te kunnen bepalen. Met name de voorstellen om werkenderwijs te leren met pilots en goede onderzoeken spreken ons aan.'

Aansluiten bij initiatieven van onderaf

Eerder al liet WLD weten een gebiedsgerichte aanpak graag te willen ondersteunen en begeleiden. 'In het rapport wordt ook het advies gegeven om aan te sluiten bij initiatieven van onderaf, mede omdat daar de energie zit. Daarnaast zijn er grote verschillen tussen polders. Een gebiedsaanpak maakt oplossingen op maat mogelijk.'

Gedeputeerde Rommel verwees bij overhandiging naar het coalitieakkoord. 'Bodemdaling heeft daarin een hoge prioriteit. Dit rapport is belangrijk, omdat we hiermee tot nieuwe afspraken kunnen komen met de mensen in het veld.'

Weer

 • Zondag
  6° / -3°
  10 %
 • Maandag
  7° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  8° / 3°
  50 %
Meer weer