%27Verplaatsen+van+een+boerenbedrijf+kan+al+lucht+geven%27
Interview
© DIRK HOL

'Verplaatsen van een boerenbedrijf kan al lucht geven'

LTO is 'niet negatief' over de kabinetsplannen voor de veenweideproblematiek. Trienke Elshof, portefeuillehouder omgevingsbeleid, plaatst wel kanttekeningen.

Wat is uw globale indruk van de plannen voor veenweidegebieden?

'In het Klimaatakkoord is de focus behoorlijk verlegd naar veenweideproblemen. Dat heeft ons verrast. In veenweidegebieden komen veel kwesties samen, zoals bodemdaling, CO2-uitstoot en de weidevogelstand. Daarom was het voor het kabinet een kleine stap om veel problemen bij de kop te pakken.'

Het geld dat nu wordt vrijgemaakt moet niet verdwijnen in de bureaucratie van de provincie

Trienke Elshof, portefeuillehouder omgevingsbeleid bij LTO

Wat is de insteek van LTO met betrekking tot veenweidegebieden?

'Wij vinden het belangrijk dat boeren in een veenweidegebied mogelijkheden houden om boer te zijn en om koeien te weiden. Dat wil de burger ook. We hebben een publieksonderzoek gedaan waaruit blijkt dat burgers de koe in het veenweidegebied waarderen.'

Wat vindt u van de stoppersregeling?

'Dat kan een oplossing bieden, maar het is complex. Als we in een gebied wat bedrijven kunnen verplaatsen en de achterblijvers kunnen extensiveren met extra grond, dan helpen we boeren vooruit. Maar dat kost veel geld en ik denk niet dat zo'n proces met ruilverkaveling binnen een paar jaar is geregeld.'

Een melkveebedrijf kost al snel 4 miljoen euro. Is de 100 miljoen euro die het kabinet vrijmaakt voldoende?

'Dat bedrag kan al veel lucht geven. Een verplaatsing of bedrijfsbeëindiging is onderdeel van een proces in een veel groter gebied. Stel dat een bedrijf van 50 hectare verplaatst, dan kan dat in een gebied van 1.000 hectare een beweging in gang zetten. Dus misschien is het voldoende om 25 bedrijven te verplaatsen.

'We moeten ook niet vergeten dat er 176 miljoen euro beschikbaar komt voor andere maatregelen. Die maatregelen kunnen andere bedrijven op weg helpen om aanpassingen te doen, zoals onderwaterdrainage, waardoor ze meer toekomstperspectief krijgen.'

Wat is het belangrijkste bij de aanpak van de veenweideproblemen?

'Dat zijn twee punten. Ten eerste is het belangrijk dat de regie in de gebieden zelf blijft. In veel gebieden weet men dat het waterpeil omhoog moet. Daar kennen de betrokkenen de mogelijkheden en knelpunten. In de meeste van die gebieden wordt ook al langer aan oplossingen gewerkt. Het is goed dat het ministerie daarbij meekijkt, maar de beslissingen moeten toch in echt het gebied worden genomen. We vinden dat een randvoorwaarde.

'Ten tweede is het belangrijk dat het geld dat nu wordt vrijgemaakt niet verdwijnt in de bureaucratie van de provincie of andere overheden, maar wordt gebruikt waarvoor het nu bedoeld is.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  20 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  20 %
Meer weer