Klimaatplan+past+goed+in+straatje+glastuinbouw
Nieuws
© Ruud Ploeg

Klimaatplan past goed in straatje glastuinbouw

Het Klimaatakkoord past goed in het straatje van de glastuinbouw, reageert Glastuinbouw Nederland op de plannen van het kabinet. De gasgestookte warmtekrachtkoppeling (wkk) en ketel blijven behouden voor de sector.

Nieuwe ontwikkelingen waaronder geothermie, restwarmte en elektrificatie worden door het akkoord rendabel. 'Het akkoord bevat onze voorstellen om tot een optimale energiemix voor de glastuinbouw te komen, uitgaande van nieuwe en bestaande technieken', zegt voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland.

Eind 2018 maakte de glastuindersorganisatie zich bij de presentatie van het ontwerp-Klimaatakkoord nog zorgen over oplossingen waarbij de glastuinbouw sterk afhankelijk is van andere partijen, zoals bij CO2-levering en restwarmte. 'Een half jaar later kunnen we instemmend zeggen dat de gezamenlijk inspanning voor belangrijke stappen heeft gezorgd. De voorstellen die samen met onze ondernemers zijn ontwikkeld, zijn volledig door het kabinet overgenomen', stelt Van der Tak.

Extra budget

De glastuinbouw heeft de ambitie om in het jaar 2040 klimaatneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken, stelt het kabinet voor het innovatieprogramma Kas als Energiebron een extra budget van 265 miljoen euro beschikbaar.

In het klimaatplan is vastgelegd dat de overheid ruimte biedt voor investeringen in warmte- en CO2-koppelingen en regulering van het transport via CO2- en warmtenetten. De subsidieregeling SDE++ wordt hiervoor uitgebreid, en beleid en wet- en regelgeving worden hierop aangepast. Dit moet in de periode 2019 tot 2022 gebeuren.

'De beëindiging van de afvalstatus van CO2 dat komt van afvalcentrales, is een andere belangrijke afspraak. Afval wordt hierdoor in de toekomst een belangrijke grondstof voor de circulaire glastuinbouw', aldus Van der Tak.

Aardwarmte

Aardwarmte wordt een belangrijkere energiebron voor de glastuinbouw in het Klimaatakkoord. Tot 2030 is er ruimte om het aantal geothermieprojecten met 35 uit te breiden. Hiervoor komt geld vrij. Het kabinet past verder de mededingingswet aan om samenwerking tussen bedrijven op het terrein van energieverduurzaming te vereenvoudigen.

Glastuinbouw Nederland stelt wel dat de overheid voortvarend te werk moet gaan. Voorbereiding en uitvoering van projecten op het gebied van restwarmte, geothermie, CO2-voorziening en aanleg van infrastructuur voor elektriciteit en warmte vragen veel tijd. De benodigde wetgeving en stimuleringsregelingen moeten snel klaar zijn om de doelen voor 2030 te halen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  15° / 14°
  60 %
 • Dinsdag
  17° / 12°
  20 %
 • Woensdag
  19° / 13°
  20 %
Meer weer