Bezwaar+tegen+verlenging+natuurbeheer+Zeevang
Nieuws
© Ida Hylkema

Bezwaar tegen verlenging natuurbeheer Zeevang

LTO Noord stemt niet in met het ongewijzigd verlengen van het Beheerplan Natura 2000 voor de Polder Zeevang voor een volgende periode van zes jaar.

Dit schrijft de landbouworganisatie, mede ondersteund door agrarisch natuurcollectief Water, Land en Dijken, in een zienswijze aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De zienswijze is opgesteld naar aanleiding van de evaluatie van het beheer tussen 2013 en 2019.

Het stoort LTO Noord vooral dat in het beheerplan wordt gesproken over plasdras als kernwaarde van het gebied. De organisatie vindt dat die term een te zware lading heeft. 'Plasdrasgebieden zijn vrijwillige maatregelen ten gunste van de weidevogel, die in de toekomst ook moeten kunnen worden gewijzigd.'

Schadebestrijding

Aanvullend wordt in het beheerplan gesteld dat er binnen 500 meter van een plasdrasgebied geen beheer en schadebestrijding van ganzen mag plaatsvinden. Dit is voor de landbouw onbespreekbaar. 'Behalve de gebruiker van het bewuste perceel worden ook naburige ondernemers gedupeerd. Ook in de zone rondom Natura 2000-gebieden moet daarom schadebestrijding mogelijk blijven.'

De landbouworganisaties vinden het daarom van belang dat een goede paragraaf betreffende fauna in het beheerplan wordt opgenomen. Daarin moet zijn omschreven hoe wordt ingegrepen als de populatie boven de instandhoudingsdoelstelling van een soort uitgroeit.

In het rapport wordt niet benoemd wat de gevolgen zijn voor de flora en fauna met dit beheer. 'Door de toenemende ganzenpopulatie zien wij ook dat schade wordt toegebracht aan de kruidenrijke graslanden. Het mag niet zo zijn dat door deze wijze van beheer andere biodiversiteit teniet wordt gedaan', schrijft LTO Noord in de zienswijze.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  35° / 18°
  10 %
 • Zondag
  33° / 20°
  10 %
 • Maandag
  33° / 21°
  20 %
Meer weer