%27Mestverwerking+geeft+veehouders+rust%27
Achtergrond
© Berrie Klein Swormink

'Mestverwerking geeft veehouders rust'

De eerste auto’s met mest rijden in oktober naar mestwerker Greenferm in Apeldoorn. Dat is de verwachting. Sinds de overname van de meerderheid van de aandelen door aannemer en transportbedrijf Berkhof zit de vaart erin bij de realisatie van de mestverwerker. Ondanks een hoger tarief zien veehouders het zitten om mee te doen.

Al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn er plannen voor grootschalige mestverwerking in Apeldoorn. Eerst ging het om de realisatie van kippenmestverbrander Fibroned. Sinds 2012 probeert Greenferm van de grond te komen met een mestverwerkingsinstallatie die jaarlijks 350.000 ton mest kan verwerken. Greenferm had alle onherroepelijke vergunningen hiervoor gerealiseerd.

De plannen kwamen in een stroomversnelling toen de meerderheid van de aandelen vorig jaar werden overgenomen door Berkhof. 'Mestverwerking is voor ons bedrijf een logische aanvulling op wat we al doen: het transporteren van mest. We denken dat we met een mestverwerker veehouders nog beter kunnen helpen om ze op het gebied van mest te ontzorgen', vertelt Willem Berkhof. Zijn bedrijf in het Gelderse Scherpenzeel richt zich op aannemerij in de grond-, weg- en waterbouw, en op mesttransport en -handel.


Veranderde aannames

Berkhof zit al enkele jaren bij Greenferm aan tafel. 'In 2016 hebben we met Greenferm afspraken gemaakt over het verzorgen van de aanvoer van mest naar de te realiseren mestverwerker. Echter, de aannames die destijds als basis dienden waren door de jaren gewijzigd. Bijvoorbeeld dat Greenferm zonder kosten de resterende dikke fractie kwijt zou kunnen raken. Veranderde aannames maakten het daadwerkelijk kunnen bouwen van Greenferm erg lastig. Hierdoor waren financiers niet bereid om mee te doen in dit project.'

Wij willen werken op een acceptabele en nette manier

Willem Berkhof, eigenaar van aannemer en transportbedrijf Berkhof

Berkhof bracht verandering in die situatie door met een volhardende aandeelhouder onderzoek te doen naar de plannen van Greenferm. Hij heeft daarbij de uitgangspunten voor mestverwerking en afzet van producten bijgesteld naar de actuele situatie.

'Dat betekent onder meer een tariefaanpassing voor de mestleverende veehouders. Drie van de vier oorspronkelijke aandeelhouders stapten er vervolgens uit. Als Berkhof hebben we 75 procent van de aandelen van Greenferm overgenomen, Byma-Holding heeft 25 procent van de aandelen. Dit is de partij die de oorspronkelijke plannen voor deze mestverwerking heeft opgezet. In de nieuwe situatie ontstond er bij financiers wel bereidheid om geld beschikbaar te stellen.'

Eerste mest in oktober

Inmiddels is Greenferm op bedrijventerrein Ecofactorij in Apeldoorn druk met de bouw van een mestverwerker. De bedoeling is om in oktober de eerste mest te ontvangen.

'Veehouders hebben we onder meer via informatiebijeenkomsten onze plannen voorgelegd en ze de optie geboden om mee te doen', vertelt Berkhof. 'Dat leverde veel begrip op voor de nieuwe situatie. De meeste veehouders die al belangstelling hadden voor Greenferm doen nog steeds mee. We zien wel dat sommigen kiezen voor een ander mestvolume dan waar ze in eerste instantie voor kozen.

Transparant

Onderliggende contracten zijn een voorwaarde van de financiers. 'Greenferm hecht meer waarde aan het creëren van een vertrouwensband tussen ons en de veehouders. Zeker voor mestverwerking geldt dat we het samen moeten doen. Wij willen werken op een acceptabele en nette manier. Daarover willen we transparant zijn. Dat gaan we onder meer doen door eens per jaar met mestleveranciers en financiers om tafel te gaan en daarbij het reilen en zeilen, ook financieel, van Greenferm te bespreken.'

Boeren betalen straks 11,80 euro per ton mest aan de poort. Daarbovenop komen een toeslag van 1 euro per kilo fosfaat en transportkosten.

Volgens Berkhof zien veehouders ondanks dit pittige prijskaartje het belang om mee te doen. 'Mestverwerking is een kwestie van accepteren en biedt een stuk zekerheid en rust voor de ondernemer. Ook draagt mestverwerking bij aan een minder overspannen mestmarkt. Daarom is ons advies aan alle veehouders met een mestoverschot om in ieder geval over een deel van de af te zetten mest verwerkingsafspraken te maken.

Goed voorbeeld

'Zelf zie ik de situatie in de kalversector in deze regio als een goed voorbeeld. Die sector heeft in de jaren negentig kalvergierzuiveringsinstallaties gebouwd. Dat is niet goedkoop. Toch is vrijwel iedere kalverhouder blij met het bestaan van de zuiveringsinstallaties. Ze raken op een makkelijke manier hun mest kwijt en hebben een kopzorg minder.'

Berkhof zegt dat hij tevreden is over de belangstelling van veehouders. Inmiddels liggen er contracten voor ongeveer 80 procent van het beoogde verwerkingsvolume. 'We merken dat niet alleen veehouders in deze regio belangstelling hebben voor Greenferm. Ook boeren uit andere regio's haken aan. Denk bijvoorbeeld aan Oost-Gelderland, Noord-Limburg, delen van Brabant en Utrecht.

'Dat komt deels omdat transport naar Apeldoorn vanuit diverse regio's heel goed te doen is. Voor een deel is die belangstelling ook te verklaren doordat andere mestverwerkingsinitiatieven nog niet van de grond komen.'

Greenferm: andere mestsamenstelling en techniek
'Een belangrijk uitgangspunt waarmee we ons onderscheiden van andere mestverwerkers is dat we mikken op een combinatie van verschillende drijfmestsoorten', vertelt Willem Berkhof van mestverwerker Greenferm. Naast vleesvarkensmest gaat het om mest van (rosé)kalveren en zeugen. Het bedrijf heeft vier opslagsilo's. In een mengsilo worden verschillende mestsoorten in de juiste verhouding gepompt, zodat er steeds een constant te verwerken mestproduct beschikbaar is. Het mestproduct bestaat uit 70 procent varkensmest en 30 procent mest van runderachtigen. 'Een groot pluspunt hiervan is dat je dikke fractie produceert die zich goed laat composteren. Bij enkel varkensmest lukt dat niet. Een goede compostering heeft onder meer als voordeel dat je tijdens het proces veel vocht kwijtraakt en een hoogwaardig mestproduct overhoudt. Dat is ook transporttechnisch interessant', aldus Berkhof. Ook technisch gezien kiezen de drijvende krachten achter Greenferm vooral voor zekerheid. 'In tegenstelling tot veel mestverwerkers gaan we na mestscheiding de dunne fractie niet verwerken met behulp van omgekeerde osmose. Dat is een mooie techniek, maar ook duur en onderhoudsgevoelig.', vertelt Berkhof. 'Bovendien is de markt voor de mineralenconcentraten die je ermee produceert, lokaal verzadigd. En de erkenning als kunstmestvervanger is nog altijd omgeven met onzekerheid.' Greenferm gaat de dunne fractie zuiveren met membraanbioreactoren. Naast slib levert dit loosbaar water op. De mestverwerker heeft een vergunning om dit water naar de rioolwaterzuivering te pompen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  14° / 9°
  30 %
 • Woensdag
  15° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  15° / 9°
  10 %
Meer weer