Natuurherstel+Springendal+stap+dichterbij
Nieuws
© Léonie Vaarhorst

Natuurherstel Springendal stap dichterbij

Het herstel van natuur in het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek is een stap dichterbij nu de bestuurlijke adviescommissie heeft ingestemd met het inrichtingsplan. Diverse maatregelen moeten vooral verdroging en vermesting in het gebied tegengaan.

In het Natura 2000-gebied ligt een opgave om kwetsbare dier- en plantsoorten te beschermen. Het groene licht van de bestuurlijke adviescommissie wordt gezien als een belangrijke stap in de besluitvorming. Het plan is aangeboden aan provincie Overijssel. Dinsdag neemt het provinciebestuur een besluit over het inrichtingsplan, de kosten en het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

In het inrichtingsplan zijn de maatregelen omschreven die buiten het gebied genomen moeten worden om de PAS-doelstellingen in het Natura 2000-programma te halen. Voor boeren geldt dat er na vier jaar onzekerheid nu duidelijkheid is, al blijven de maatregelen voor bedrijven in het gebied pijnlijk.

Lang in onzekerheid

Dat ziet ook LTO Noord-bestuurder Klaas de Lange. 'Voor boeren geldt dat zij erg lang in onzekerheid hebben geleefd. We zijn als LTO de uitdaging aangegaan om te kijken of we met een maatregelenpakket konden komen waarmee Natura 2000-doelen gerealiseerd worden, maar dat beter te combineren viel met de agrarische sector in dit gebied.'

Tijdens het proces zijn volgens De Lange verwachtingen gewekt waarop moest worden teruggekomen. 'Alle bestuurders voelden bij de besluitvorming oprecht mee met agrariërs. De maatregelen die nu worden voorgesteld, pakken weliswaar beter uit dan de oorspronkelijke gebiedsanalyse, maar hebben nog altijd erg veel impact. We hebben wel de overtuiging dat we het maximale eruit hebben gehaald.'

Strikte kaders

Voor Natura 2000-gebieden gelden strikte kaders. LTO Noord is trekker van drie gebiedsprocessen, waaronder die voor Springendal en Dal van de Mosbeek. In deze processen wordt samen met gebiedspartners bepaald welke maatregelen moeten worden genomen om PAS-doelstellingen te realiseren.

'LTO Noord heeft ervoor gekozen om mee te doen, om hier invloed op uit te kunnen oefenen. Als je niet meedoet, kun je ook niet meepraten. Dat neemt niet weg dat er nog steeds maatregelen zijn die voor ondernemers in het gebied pijnlijk zijn', legt Margo Meijerink van LTO Noord uit.

Voorwaarden

LTO Noord heeft namens de grondeigenaren in het gebied zes voorwaarden ingebracht voor de besluitvorming over het inrichtingsplan. Deze voorwaarden zijn overgenomen. Zo komt er een langjarige, onafhankelijke en transparante monitoring. Hierdoor wordt de werking van de maatregelen duidelijk en kan worden vastgesteld wat de landbouw heeft bijgedragen aan de doelstellingen.

In de bestuurlijke adviescommissie zitten bestuurders van Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel, gemeente Dinkelland en gemeente Tubbergen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  8° / -1°
  25 %
 • Dinsdag
  9° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  9° / -1°
  10 %
Meer weer