Kwel+bij+Loenen+houdt+boeren+bezig
Nieuws
© Twan Wiermans

Kwel bij Loenen houdt boeren bezig

Boeren aan de zuidwestzijde van natuurgebied Empese en Tondense Heide bij Loenen blijven last houden van extra kwelwater op hun land. Dat zegt veehouder Kees van Baren, een van de getroffen boeren.

Beheerder en uitvoerder Natuurmonumenten startte vier jaar geleden met vernatting van het Natura 2000-gebied. Door sloten te dempen en beeklopen ondieper te maken kan het grondwaterpeil er stijgen.

Door uitbreiding met voormalige landbouwgrond moet het natuurterrein uiteindelijk 260 hectare groot worden. Het is een van de laatste terreinen in Nederland waar nog blauwgrasland voorkomt.

Onkruiddruk

Vier agrarische bedrijven aan de Apeldoornse kant van het natuurgebied zeggen sindsdien te kampen met extra natte percelen en een grotere onkruiddruk. 'In het voorjaar kunnen we er later op en het staat inmiddels vol met boterbloem en pitrus', vertelt Van Baren.

De compensatie die de boeren kregen voor een verminderde grasopbrengst is volgens Van Baren bij lange na niet voldoende om de opbrengstderving goed te maken.

De boeren hebben de hoop nu gevestigd op de komende evaluatie van het project. 'Er zijn peilbuizen geplaatst en we hebben zelf onderzoek laten doen. Die hydroloog bevestigde onze vermoedens van de extra kwel. Dat gaan we bij de evaluatie zeker aandragen.'

Onbekendheid

Afdelingsbestuurder Pieter Brouwer van LTO Noord Zuidoost-Veluwe weet van de problemen met het waterbeheer aan de Apeldoornse kant. 'We hadden vijf jaar geleden bij de start van het vernattingsplan het idee dat het redelijk goed was opgelost. Voor een deel is het onbekendheid met de nieuwe omstandigheden.' Hij pleit daarom nu voor een degelijke evaluatie.

Natuurmonumenten en de provincie Gelderland zetten zich inmiddels twintig jaar in om het Natura 2000-gebied Empese en Tondense Heide te vergroten en te herstellen. Het natuurherstel maakt deel uit van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Grondtransactie

Natuurmonumenten treedt op als trekker en uitvoerder van de PAS-maatregelen voor het gebied, op verzoek van de provincie. De laatste grondtransactie, waarbij nog eens 40 hectare landbouwgrond werd omgezet in natuur, werd onlangs afgerond.

De provincie en Natuurmonumenten mikken op behoud van natte heide, vennen, blauwgrasland en broekbos, bij de aanpassing van de waterhuishouding en de omzetting van landbouwgrond in natuur.

Natuurmonumenten Zuidoost-Veluwe/ IJsseldal was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  7° / 3°
  50 %
 • Woensdag
  9° / 2°
  30 %
 • Donderdag
  11° / 6°
  50 %
Meer weer