%27Omroep+beoordeelt+bijbaan+Yvon+Jaspers+onzorgvuldig%27
Nieuws
© Vidiphoto

'Omroep beoordeelt bijbaan Yvon Jaspers onzorgvuldig'

Het Commissariaat voor de Media is niet tevreden over beoordeling van de nevenfuncties van Yvon Jaspers door KRO-NCRV. In de programma's die Jaspers voor de omroep heeft gemaakt, is volgens het commissariaat geen sprake van reclame of sponsoring. Dat is vandaag bekendgemaakt.

Het commissariaat heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de programma's Onze Boerderij en Boer zoekt Vrouw van KRO-NCRV. Aanleiding voor het onderzoek was de publieke aandacht voor een nevenfunctie van presentatrice Yvon Jaspers bij het bedrijf ForFarmers. Het commissariaat heeft onderzocht of er sprake is van belangenverstrengeling.

Het commissariaat concludeert dat er in de programma's geen sprake is van overtreding van de regels rondom (sluik)reclame, sponsoring en het dienstbaarheidsverbod. Deze conclusie is getrokken na een analyse van onder meer de contracten en andere afspraken tussen de betrokken omroep, de producent, de presentatrice en het bedrijf ForFarmers.

Onzorgvuldig

Wel is het commissariaat van oordeel dat KRO-NCRV onvoldoende zorgvuldig is geweest bij het beoordelen van de nevenfunctie van Jaspers. Daarnaast is niet transparant op grond van welke overwegingen KRO-NCRV deze nevenfunctie heeft goedgekeurd.

Gezien de raakvlakken van de nevenfunctie met de programma's die door Jaspers worden gepresenteerd, was er alle reden om hier zorgvuldig op toe te zien, vindt het Commissariaat voor de Media. Door dit niet te doen, houdt KRO-NCRV zich niet aan artikel 2:178 van de Mediawet, dat toeziet op de deugdelijke bedrijfsprocessen bij publieke omroepen. KRO-NCRV maakt zichzelf en haar medewerkers hierdoor kwetsbaar voor mogelijke belangenverstrengeling en vergroot het risico op dienstbaarheid.

Het commissariaat heeft KRO-NCRV ter verantwoording geroepen en duidelijk gemaakt dat de Mediawet en de Beleidsregels governance en interne beheersing beter moeten worden nageleefd en er een goed werkend intern bedrijfsproces moet komen. Bij herhaalde overtreding kunnen sancties worden opgelegd.

Belangenverstrengeling

Nevenfuncties van presentatoren zijn volgens de Mediawet toegestaan. Maar een nevenfunctie mag niet leiden tot belangenverstrengeling of dienstbaarheid. De verantwoordelijkheid voor de nevenfuncties van presentatoren ligt in eerste instantie bij de omroepen. Daarom is het van belang dat nevenfuncties bij de omroepen bekend zijn. Zo kunnen zij goede afwegingen maken over eventuele risico's.

Om de onafhankelijke positie van de publieke omroepen te waarborgen, moeten zij voor nevenfuncties van presentatoren een helder en transparant goedkeuringsproces hebben. Daarvoor zijn genoemde regels in het leven geroepen. Het Commissariaat voor de Media ziet hierop toe. Daarnaast houdt de Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) toezicht op naleving van de Governance Code Publieke Omroep.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer