Provincie stroomlijnt beleid logies

Zuid-Holland presenteert voor de zomer een tweejarig programma om de huisvesting van arbeidsmigranten te stroomlijnen. De provincie onderkent het belang van arbeidsmigranten voor diverse sectoren, waaronder ook de land- en tuinbouw.

Provincie+stroomlijnt+beleid+logies
© Nieuwe Oogst/Monique Jansen

Gedeputeerde Adri Bom-Leemstra (economie en wonen) constateert dat de greenports, de logistiek en de bouw steeds afhankelijker zijn van abeidsmigranten. 'Dan moeten wij zorgen voor goede huisvesting, het liefst dichtbij het werk, zodat niet onnodig extra drukte op de weg wordt veroorzaakt.'

Huisvesting van arbeidsmigranten is een provinciaal of zelfs een landelijk vraagstuk, stelt de gedeputeerde. 'Samenwerking en kennisdeling zijn daarom van groot belang. De provincie kan partijen bij elkaar brengen, ervoor zorgen dat gemeenten bovenlokaal opereren en inventariseren wat nodig is om knelpunten op te lossen.'

Meedenken

Zuid-Holland is al langer in gesprek met diverse gemeenten over het huisvestingsvraagstuk. Bom: 'Onder meer in het Westland, Bodegraven-Reeuwijk en de regio Holland Rijnland, maar we nodigen iedere gemeente uit mee te denken.'

In het beoogde programma zoekt de provincie de samenhang tussen de krapte op de woningmarkt, mobiliteit en het economisch belang, zo schreef Bom eerder deze week aan Provinciale Staten. Ze verwijst in de brief ook naar een recent onderzoek waaruit de grote tekorten aan arbeidskrachten blijken. 'Eén op de vijf Zuid-Hollandse bedrijven kan geen geschikt personeel vinden.'

Vier ton

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vier ton voor het programma beschikbaar gesteld om in kaart te brengen om welke aantallen arbeidsmigranten het gaat en welke ruimtelijke keuzes worden gemaakt omtrent huisvesting. En om een bruikbare aanpak op te stellen, mogelijk met nieuwe woonvormen.

Ook wordt gekeken naar het versneld beschikbaar krijgen van huisvesting of de transformatie van leegstaand vastgoed. Een andere oplossingsrichting stuurt op meer adequate regelgeving omtrent wonen en logies.

Voortrekkersrol

De gemeente Westland vervult daarin al een voortrekkersrol. Vorige maand werden de eerste drie huisvestingslocaties gepresenteerd, in nauwe samenspraak met de tuinbouwsector en de uitzendbranche.

Regionaal bestuurder Rona Uitentuis van LTO Noord West-Nederland juicht de proactieve aanpak van de provincie toe. 'Zuid-Holland erkent de problematiek, neemt de regie en werkt samen met de gemeenten aan praktische en werkbare oplossingen.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  13° / 8°
  70 %
 • Woensdag
  12° / 8°
  50 %
 • Donderdag
  14° / 7°
  50 %
Meer weer