Zuid-Holland stroomlijnt huisvesting arbeidsmigrant

Zuid-Holland presenteert voor de zomer een tweejarig programma om de huisvesting van arbeidsmigranten te stroomlijnen. De provincie onderkent het belang van arbeidsmigranten voor diverse sectoren, waaronder ook de land- en tuinbouw.

Zuid%2DHolland+stroomlijnt+huisvesting+arbeidsmigrant
© Michiel Elands

Gedeputeerde Adri Bom-Leemstra (economie en wonen) constateert dat de greenports, de logistiek en de bouw steeds afhankelijker zijn van arbeidsmigranten. 'Dan moeten wij zorgen voor goede huisvesting, het liefst dichtbij het werk, zodat niet onnodig extra drukte op de weg wordt veroorzaakt.'

Huisvesting van arbeidsmigranten is niet iets dat in één gemeente speelt, stelt de gedeputeerde. 'Het is een Zuid-Hollands of zelfs een landelijk vraagstuk. Samenwerking en kennisdeling zijn daarom van groot belang. Als provincie kunnen we diverse partijen bij elkaar brengen, ervoor zorgen dat gemeenten bovenlokaal opereren en inventariseren wat nodig is om knelpunten op te lossen.'

Voorbeelden

Provincie Zuid-Holland is al enige tijd in gesprek met diverse gemeenten over huisvesting van arbeidsmigranten. 'Onder meer in het Westland, Bodegraven-Reeuwijk en de regio Holland Rijnland, maar we nodigen iedere gemeente uit mee te denken over de invulling van het programma. Of ze nou al goede voorbeelden hebben of nog aan het begin van een traject staan', verzekert Bom.

'Eén op de vijf Zuid-Hollandse bedrijven kan geen geschikt personeel vinden.'

Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde (economie en wonen) in Zuid-Holland

In het beoogde programma zoekt de provincie de samenhang tussen de krapte op de woningmarkt, mobiliteit en het economisch belang, schreef Bom eerder deze week aan Provinciale Staten. Ze verwijst in de brief ook naar een recent onderzoek waaruit de grote tekorten aan arbeidskrachten blijken. 'Eén op de vijf Zuid-Hollandse bedrijven kan geen geschikt personeel vinden.'

Woonoplossingen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 400.000 euro voor het programma beschikbaar gesteld om de aantallen arbeidsmigranten en de ruimtelijke keuzes die worden gemaakt omtrent huisvesting in kaart te brengen. En om een bruikbare aanpak samen te stellen, mogelijk ook met nieuwe woonoplossingen. Gemeente Westland vervult daarin al een voortrekkersrol. Vorige maand werden de eerste drie huisvestingslocaties gepresenteerd, in nauwe samenspraak met de tuinbouwsector en de uitzendbranche.

'Westland heeft veel kennis van en ervaring met de registratie van arbeidsmigranten, waardoor ze een goed beeld hebben van de situatie in hun gemeente', weet Bom. 'Die ervaringen kunnen heel waardevol voor zijn andere gemeenten, maar dat geldt ook voor andere gemeenten die waardevolle kennis in huis hebben die elders kan worden ingezet.'

Leegstaand vastgoed

In het provinciale programma wordt ook gekeken naar het versneld beschikbaar krijgen van kwalitatief goede huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten, zoals flexibele huisvesting of transformatie van leegstaand vastgoed. Een ander oplossingsrichting stuurt aan op meer adequate regelgeving omtrent wonen en logies.

Praktijkvoorbeelden, aangedragen door gemeenten, bieden inzicht bij de herziening van bestaande regels en vergunningen rondom bestemmingsplannen en bouwbesluiten, is de verwachting van de provincie. Tot slot is er ook aandacht voor kennisdeling op allerlei aspecten die spelen rond het het vraagstuk. Te denken valt aan het belang van goed beheer van huisvestingsvoorzieningen, het handhaven op illegale bewoning en het creëren van begrip en draagvlak bij omwonenden voor de huisvesting.

Pro-actief

Regionaal bestuurder Rona Uitentuis van LTO Noord West-Nederland juicht de pro-actieve aanpak van de provincie toe. 'Zuid-Holland erkent de problematiek, neemt de regie en werkt samen met de gemeenten aan werkbare oplossingen, die in elk geval geen berg extra papierwerk opleveren.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  13° / 8°
  70 %
 • Woensdag
  12° / 8°
  50 %
 • Donderdag
  14° / 7°
  50 %
Meer weer