Steenmarter rukt snel op in weidevogelgebieden

Steenmarters vormen een steeds grotere bedreiging voor weidevogels. Wegvangen van steenmarters heeft nut, maar er moet dan wel vroeg mee worden begonnen. Dat is de tussentijdse conclusie van de pilot die de afgelopen twee jaar is uitgevoerd in vier weidevogelgebieden in Friesland.

Steenmarter+rukt+snel+op+in+weidevogelgebieden
© Niels de Vries

Onderzoeker Jasja Dekker vertelde er vorige week over op de Weidevogelkennisdag in Joure. De steenmarter was bijna uitgeroeid in Nederland en kwam daarom in de jaren zeventig op de lijst van beschermde diersoorten. Vanaf de jaren tachtig nam de populatie vanuit het oosten van het land weer toe.


Het dier was vooral in bebouwd gebied actief, maar de afgelopen jaren komt hij ook steeds meer voor op boerenland. Tegelijkertijd neemt de predatie van weidevogels toe, ondanks de beheersing van de zwarte kraai en vos. Reden om te onderzoeken of er een verband is tussen de steenmarter en de predatie en naar de omvang ervan.

Camera's

De onderzoekers hielden met camera's vier weidevogelgebieden in de gaten. Het bleek dat nesten onder meer werden geroofd door een vos, kat, bunzing en steenmarter. Overdag pikte ook de buizerd een graantje mee. De steenmarter bleek vooral actief in het weidevogelgebied Soarremoarre/Aldeboarn.

De methode van wegvangen werkt, maar niet overal

Jasja Dekker, onderzoeker

Het jaar erop werd de vraag gesteld of het verwijderen van steenmarters met vangkooien effect heeft. Elf steenmarters werden gevangen en de predatie daalde van 61 naar 55 procent. 'Dat was een tegenvaller, maar we hadden niet alle steenmarters weggehaald en er was een vos actief in het gebied', stelt Dekker.

'De methode van wegvangen werkt, maar niet overal. Vooral niet in gebieden waar meerdere predatoren actief zijn. En als je het doet, moet je het goed doen, dus geen steenmarters laten lopen.'

Broedseizoen

Uit nader onderzoek bleek dat het nestverlies door de steenmarter was gedaald van 55 naar 33 procent. De territoria van de weggevangen steenmarters waren niet opgevuld door andere steenmarters. Ook kwam uit de proef naar voren dat de steenmarters vooral in het begin van het broedseizoen actief waren.

'Het was een kansrijk weidevogelgebied, totdat er een probleem kwam met predatie. Op camera's is duidelijk te zien wie de nesten leeghaalden', bracht melkveehouder Ale de Vries uit Tersoal in.

Gedrag

De proef is ondanks de tegenvallende resultaten doorgezet, vooral om meer te weten te komen over het gedrag van de steenmarter. Dit jaar is al in januari begonnen met het wegvangen van deze marters in de regio Soarremoarre. Er zijn al negentien steenmarters gevangen.

De Rijksuniversiteit Groningen doet ook onderzoek naar predatie, vooral naar de relatie tussen broedresultaat en het terreingebruik van de predatoren. Dit wordt gedaan via het volgen van gezenderde predatoren, zoals steenmarters, vossen en katten. 'Je kunt de schuld niet helemaal aan de steenmarter geven', vindt Dekker.

Vogelapp Nordwin College
Leerlingen, studenten en docenten van Nordwin College krijgen dit voorjaar de beschikking over een speciale weidevogelapp. Voor Nordwin College is een onderwijseditie gemaakt van de al bestaande weidevogelapp van de Bond van Friese VogelWachten (BFVW). Met de app is het mogelijk in het veld vogelwaarnemingen door te geven en nesten en broedparen te melden. De app helpt weidevogelbeheerders, nazorgers en boeren via digitale registratie van vogelsoorten, broedparen, nesten, legsels en kuikenoverleving. In de onderwijseditie komt een extra educatiepagina beschikbaar met links naar digitaal lesmateriaal over weidevogels en natuurinclusieve landbouw. De app is een uitbreiding van de educatie van het BFVW en bedoeld om jongeren enthousiast te maken.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  10° / 5°
  30 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  30 %
 • Zaterdag
  10° / 6°
  55 %
Meer weer