Bordjes+tonen+trotse+beheerders+plattelandsnatuur
Nieuws
© Water, Land en Dijken

Bordjes tonen trotse beheerders plattelandsnatuur

'Deze boer is sterk in plattelandsnatuur', luidt de tekst op het bord dat leden van agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken (WLD) vanaf deze maand aan hun damhek hangen.

De campagne van WLD is bedoeld om zichtbaar te maken dat boeren zich sterk maken voor het beheer van natuur en landschap. Het eerste bord is officieel opgehangen door melkveehouder Jelle Verbeek in Broekermeer, samen met voorzitter Sjaak Hoogendoorn van de agrarische natuurvereniging.

Verbeek start dit jaar met agrarisch natuurbeheer op zijn land voor de weidevogels. Zo heeft hij beheerpakketten op zijn percelen, waarmee weidevogelnesten en kuikens beschermd zijn tijdens agrarische werkzaamheden.

Rustperiode

'Het perceel met rustperiode ligt heel gunstig naast een plas-dras van mijn buurman. Dat vult elkaar mooi aan, de vogels en straks de kuikens kunnen bij mij veilig in het wat hogere gras schuilen en ongezien op zoek naar eten', geeft Verbeek aan. Het weidevogelseizoen is inmiddels al begonnen. Zelden was het zo warm in februari, wat een tegenstelling met vorig jaar om deze tijd.

WLD stelt de bordjes beschikbaar aan al haar leden om op te hangen op een zichtbare plek op het erf of op een hek. Projectleider Martine Bijman: 'Boeren zijn al volop aan de gang om de weidevogels van voedsel en nestmateriaal te voorzien'.

Nesten

De ruige mest die wordt uitgereden op de weilanden, trekt veel insecten en wormen aan, ook weer voedsel voor de weidevogels, vervolgt Bijman. 'Verder bevat de ruige mest stro, dat weidevogels kunnen gebruiken voor het bouwen van nesten.'

Ook hebben meerdere boeren rond half februari de pomp aangezet om het weiland van enkele centimeters water te voorzien. 'Precies op tijd als de grutto in die periode weer aankomt in Nederland,' stelt Bijman.

Startavond

Donderdagavond is de officiële startavond van het weidevogelseizoen in Hotel De Rijper Eilanden in De Rijp. De avond is bedoeld voor vrijwilliger weidevogelbescherming, boeren en geïnteresseerden.

Weer

 • Vrijdag
  5° / 0°
  70 %
 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
Meer weer