%27Bescherming+Friese+weidevogel+niet+alleen+voor+collectieven%27
Nieuws
© Bert Hartman

'Bescherming Friese weidevogel niet alleen voor collectieven'

Weidevogelbeheer moet zich niet beperken tot agrarische collectieven, maar de inzet zijn van alle boeren. Behoud van de weidevogels op het gangbare boerenland is daarom een speerpunt in de weidevogelbescherming in Friesland. Dat werd donderdag bekend op de jaarlijkse Friese Weidevogelkennisdag in Joure.

Op de weidevogelkennisdag komen jaarlijks boeren, onderzoekers, natuurbeschermingsorganisaties, agrarische collectieven, jagers, vogelwachters, mensen uit het onderwijs en andere belangstellenden bij elkaar om kennis uit te wisselen.

Deze brede samenwerking krijgt steeds meer vorm en dat is onder meer terug te vinden in de tellingen van het aantal broedparen van de provincie: alle organisaties hebben hun tellingen nu samengevoegd tot een compleet beeld.

Streefgetal

Vorig jaar zijn er in Friesland 6.177 broedparen grutto's geteld, terwijl tienduizend het streefgetal van de provincie is. Voor de kievit was het een slecht jaar met 12.221 broedparen, 18 procent minder dan het jaar ervoor. De scholekster liet met 7.593 broedparen een kleine stijging zien. Van de tureluur werden 5.081 broedparen geteld.

Van de grutto's zit 57 procent binnen het gebied van agrarische natuurverenigingen en 14 procent in natuurgebieden. Bijna een derde zit op 'gewoon boerenland'. Van alle kieviten zit zelfs meer dan de helft op boerenland buiten de collectieven. In Friesland is daarom vorig jaar campagne 'Grutsk op ús Greidefûgels' (trots op onze weidevogels) gestart om ook de boeren buiten de agrarische collectieven te interesseren voor weidevogelbescherming.

Informatiepakket

Dit jaar ligt de nadruk op melkveehouders. Die krijgen binnenkort een informatiepakket en worden gestimuleerd om een hectare land door te zaaien met een bloemrijk grasmengsel. Het doel is om dit jaar minimaal 100 hectare van dit bloemrijke grasland te realiseren. 'Dat lijkt misschien symboolpolitiek, maar het is bedoeld om boeren te inspireren hoe rekening te houden met weidevogels', aldus Henk de Jong van de BFVW (Bond van Friese Vogelwachten).

Daarnaast wijst de campagne boeren en loonwerkers op de zorgplicht die ze hebben vanuit de wet natuurbescherming. Boeren zijn verplicht om voorafgaand aan de werkzaamheden op het land maatregelen te treffen om nadelige gevolgen voor weidevogels te voorkomen. Dat betekent dat ze vooraf moeten weten waar de nesten liggen of waar in het land de kuikens zitten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  13° / 8°
  80 %
 • Zaterdag
  14° / 8°
  70 %
 • Zondag
  17° / 9°
  70 %
Meer weer