Geen voorjaarsverbod beregenen grasland

Uitgezonderd het gebied Boven-Dommel kunnen Brabantse boeren hun grasland in het voorjaar gewoon beregenen met grondwater. Althans als ze een goedgekeurd Bedrijfswaterplan hebben. Volgens ZLTO portefeuillehouder Water Gerard Nabuurs spande het erom.

Geen+voorjaarsverbod+beregenen+grasland
© Nieuwe Oogst

Door de lage grondwaterstanden, als gevolg van de extreme droogte in 2018, hing een voorjaarsverbod voor het beregenen van grasland in de maanden april en mei lange tijd als een donkere wolk in de Brabantse lucht.

Net voor het sluiten van de deadline, 1 april, besloten de waterschappen om geen voorjaarsverboden af te kondigen. Dat geldt voor de gebieden waar het nieuwe flexibele beregeningsbeleid van toepassing is, ongeveer driekwart van de cultuurgrond in Brabant en dus niet in de gebieden rondom Natura 2000-gebieden en natte natuurparels. Beregenen met grondwater binnen 48 uur na de emissiearme aanwending van organische mest is wel in alle gebieden toegestaan.

Afspraken nagekomen

Aan de ene kant is dat logisch, stelt afzwaaiend ZLTO-bestuurder Gerard Nabuurs. 'De afspraken die we in 2014 met de waterschappen hebben gemaakt bij het nieuwe beregeningsbeleid, worden nu nagekomen.' Toch was het verre van vanzelfsprekend dat de waterschappen op 1 april geen beregeningsverboden hebben afgekondigd. 'Het was behoorlijk billenknijpen en we hebben het met de hakken over de sloot gered. Er is door boeren, waterschappen en ZLTO geweldig veel werk verzet het afgelopen half jaar.'

Er zijn volgens Nabuurs twee sleutels die tot dit succes hebben geleid. 'Sinds afgelopen najaar hebben veel boeren water conserverende maatregelen uitgevoerd. Daarnaast hebben de waterschappen ervoor gezorgd dat er zoveel mogelijk water is aangevoerd en het daar, door de watergangen op hoog zomerpeil te houden, ook te houden. Dit toont aan dat samenwerken loont en bijdraagt aan de ontwikkelingsruimte op de bedrijven van onze leden.'

Manco Boven Dommel

Alleen voor het gebied Boven Dommel (rondom Eindhoven) zit het grondwater nog te diep in vergelijking tot het langjarig gemiddelde. Nabuurs: 'Dat is voor die boeren wel zuur, want ook zij hebben hun best gedaan om water langer vast te houden. Maar het manco daar is dat er bijna geen mogelijkheden zijn om water aan te voeren'.

Nabuurs waakt voor een jubelstemming. 'Feitelijk is de grondwaterstand in grote delen van Brabant nog aan de lage kant. We hebben geen vol reservoir aan grondwater aan het begin van het groeiseizoen. Dus bij deze roepen we boeren en tuinders op om zoveel mogelijk water vast te blijven houden.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 15°
  50 %
 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
Meer weer