Wetterskip wil aanpassing beregeningsverbod

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân wil kijken of het bij extreme droogte voor een kleiner gebied een beregeningsverbod in kan stellen. Dat blijkt uit de evaluatie over de droogteperiode 2018 van het Wetterskip.

Wetterskip+wil+aanpassing+beregeningsverbod
© Persbureau Noordoost

Het dagelijks bestuur pleit dan ook voor onderzoek naar maatwerk per gebied en per gewassoort. Maandagavond bespreekt de commissie Algemene Zaken, Primaire waterkeringen, Zuiveringsbeheer en Financiën de evaluatie.

• Lees ook: Wetterskip Fryslân heft beregeningsverbod op

Over het beregeningsverbod dat het Wetterskip instelde is veel discussie geweest. Het Wetterskip stelde op 26 juli een beregeningsverbod in voor heel zijn werkgebied; Friesland en het Groninger Zuidelijk Westerkwartier. 3 augustus werd dat versoepeld op indringend verzoek van LTO Noord. 13 augustus hief het waterschap het verbod op.

Niet nodig

Voor een groot deel van het werkgebied van Wetterskip Fryslân was een beregeningsverbod echter niet nodig geweest, stelt dagelijks bestuurder Jan van Weperen nu. 'Als je mij vraagt of het verbod nodig was voor het hele werkgebied dan zeg ik nee. Uit een inventarisatie van de rayonbeheerders bleek dat in ongeveer de helft van de rayons problemen voorkwamen met het op het peil houden van het water.'

Het dagelijks bestuur wil serieus kijken of het gebieden tijdens een droogteperiode kan uitsluiten van een verbod, geeft Van Weperen aan. 'Dat moet gebeuren op basis van objectieve criteria, zoals de afstand naar een boezem. 'Het vergt heel veel communicatie, het moet goed onderbouwd worden', vindt de dagelijks bestuurder.

Gedonder

LTO Noord-regiobestuurder Tineke de Vries is het daar roerend mee eens. 'Daar waar het kan, moet maatwerk mogelijk zijn. Maar het moet goed kunnen uitleggen waarom in het ene gebied wel een verbod geldt en in het andere niet. Hiervoor moeten goede criteria worden opgesteld. Wanneer een boer aan de ene kant van de sloot wel mag beregenen en een andere niet, zonder dat ze weten de precieze aanleiding hiervoor is, levert dat gedonder op. Dan wordt de ongelijkheid veel groter. Dat zag je deze zomer al bij de verschillende waterschappen.'

Het was de tweede keer dat in Friesland een beregeningsverbod gold. Tijdens de droge zomer van 1976 was het ook het geval. In totaal constateerde het Wetterskip negentien overtredingen. Deze boeren zijn niet beboet, omdat ze zich bij een tweede controle wel aan het verbod hielden.

Handhaven

Dat het Wetterskip een verbod voor heel het werkgebied instelde, had er vooral mee te maken dat het Wetterskip zo goed kon handhaven. Ook wilde het een eenduidig verhaal communiceren, staat in de evaluatie. 'Daar waar sommige andere waterschappen een beregeningsverbod al regionaliseren, hebben wij die criteria nog niet. Waar we voor wateroverlast uitgebreide draaiboeken hebben, hebben we met warmte en droogte nog niet zoveel ervaring', zegt Van Weperen.

Het dagelijks bestuur bestuur van het Wetterskip vindt bovendien dat er in de landelijke evaluatie goed gekeken moet worden naar de verdeling van het IJsselmeerwater en het toepassen van de verdringingsreeks. Dit moet in overleg met andere waterschappen gebeuren. 'De scenario's bleken in de praktijk niet altijd goed te werken. Daarnaast wil het bestuur meer duidelijkheid over welk water tijdens droogte wel en welk niet mag gebruikt worden voor beregening.'

Afstemming

Het Wetterskip pleit voor meer afstemming met andere waterschappen die water uit het IJsselmeer onttrekken, zeker in tijden van crisis. 'Op enig moment leek het alsof er onvoldoende IJsselmeerwater was. Te veel nadruk op het IJsselmeerwater heeft geleid tot verwarring en verbazing bij collega-waterschappen', stelt het dagelijks bestuur van het Wetterskip. De evaluatie vraagt om een nadere uitwerking, vindt De Vries. 'Het biedt hiervoor voldoende aanknopingspunten. Wij willen daar als sector graag bij betrokken blijven.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer