Berichtgeving kalversterfte raakt LTO

Volgens RTL Nieuws zou er in 2018 op ruim twaalfhonderd boerderijen sprake zijn van extreem hoge kalversterfte. De berichtgeving raakte Dirk Bruins van LTO vakgroep Melkveehouderij en dan vooral het gebruikte beeldmateriaal.

Op het moment dat RTL Nieuws deze week berichte over de kalversterftecijfers moest Bruins het wel even laten bezinken. 'Van de cijfers zelf schrok ik niet, want wij wisten wel dat dit de cijfers waren. Maar van de foto's bij het bericht schrok ik wel erg. Ik weet gewoon dat die niet representatief zijn.'


LTO was al wat langer in gesprek met RTL over dit onderwerp, geeft hij aan. 'Wij hebben geprobeerd uit te leggen hoe je deze cijfers moet interpreten. En welke conclusies je daar aan zou kunnen verbinden. Wij hebben allerlei deskundigen als dierenartsen aangedragen voor een extra stuk informatie. Maar RTL heeft hier helaas niets mee gedaan.'

Beeldmateriaal

RTL plaatste bij het bericht wel beeldmateriaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over dierverwaarlozing. 'En dat is zeker niet aan de orde op die bedrijven waar hoge kalversterfte is. Er is natuurlijk wel iets aan de hand. Wij hebben de cijfers ook nooit in twijfel getrokken. Maar het is te simpel om te zeggen dat slechte verzorging de oorzaak is', benadrukt Bruins.

Uit cijfers van het landbouwministerie blijkt onder meer dat in 2018 ruim twaalfhonderd rundveebedrijven een kalversterfte hadden van 20 procent. Het ging hierbij om sterfte binnen de eerste twee levensweken. Het is volgens de LTO-bestuurder te simpel om hier slechts één oorzaak aan te hangen.

Biest

'Het gaat om een heel palet aan factoren en het is niet, zoals het wordt geschetst door RTL, alleen een kwestie van slechte hygiëne', verzekert Bruins 'Er kan ook sprake zijn van een ziekte of infectie op het bedrijf. Of er schort iets aan het management als het gaat om het afkalveren. Of het heeft te maken met het laat verstrekken van biest aan de kalveren. Al die dingen kunnen meespelen in de sterftecijfers van een bedrijf.'

Hij hoopt vooral dat door nauw contact tussen veehouder en dierenarts de situatie op een bedrijf kan verbeteren. 'De dierenarts kan vaak het beste de situatie op een bedrijf inschatten en deze vergelijken met andere veehouders. Daarnaast verwacht ik veel van het KalfOK-project dat vorig jaar bij veel veehouders van start is gegaan.'

Extra aandacht

In het bedrijfsoverzicht van KalfOK kan de boer zien op welke onderdelen van de jongveeopfok hij goed scoort en welke onderdelen extra aandacht verdienen. En als de melkveehouder onvoldoende scoort dan wil de zuivelonderneming ook meteen een plan van aanpak zien zodat de gegevens verbeteren. 'Dus ik verwacht dat de cijfers over 2019 er al een heel stuk beter uit gaan zien', stelt Bruins.

In een reactie weerspreekt RTL Nieuws de beschuldiging van Bruins dat de redactie niets met de door LTO aangeleverde informatie over de kalversterftecijfers 2018 heeft gedaan.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  24° / 14°
  20 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer