Eko%2DHolland+overweegt+afzet+biologisch+rundvlees
Achtergrond
© Twan Wiermans

Eko-Holland overweegt afzet biologisch rundvlees

Zuivelcoöperatie Eko-Holland onderzoekt of het voor biologische melkveehouders haalbaar is om naast melk biologisch rundvlees te produceren. 'Voor de helft van onze leden kan dit een optie zijn', zegt voorzitter René Cruijsen van Eko-Holland.

'Bij de verkoop van een kalf moet je altijd maar afwachten wat je ervoor krijgt. Veehouders zijn volledig afhankelijk van de grote integraties', aldus Cruijsen. 'Nu krijg je bijvoorbeeld slechts 40 euro voor een vaarskalf. Waarom houden we in de biologische melkveehouderij niet alle dieren op het bedrijf aan en zetten we het rundvlees collectief af?'

Eko-Holland buigt zich dit jaar samen met de Dierenbescherming over deze vraag. Dit bedrijfssysteem heeft volgens de voorzitter van Eko-Holland veel voordelen. Runderen worden minder vaak getransporteerd en ze lopen in ruime potstallen op stro, eventueel met een uitloop. 'Het is een diervriendelijk systeem en het biedt meerwaarde voor de melkveehouder.'

Meer vraag

De vraag naar biologisch rundvlees neemt toe. Het gaat dan vooral om vlees van dieren ouder dan twee jaar.

Je krijgt een tweede bedrijfstak en dat vergt een ander staltype

René Cruijsen, voorzitter Eko-Holland

De markt van biologisch kalfsvlees is volgens Cruijsen niet groot. In Nederland wordt het sowieso niet veel gegeten. 'Daarnaast hebben consumenten die biologisch eten, er vaak moeite mee dat kalveren worden geslacht voor de vleesconsumptie.'

Niet gemakkelijk

De voorzitter van Eko-Holland erkent dat het afmesten van stieren en koeien geen makkelijke stap is voor melkveehouders. 'Je krijgt er een tweede bedrijfstak bij en dat vergt een ander staltype. We gaan samen met de Dierenbescherming bestuderen of dat haalbaar is.'

De Dierenbescherming hanteert het Beter Leven-keurmerk en stimuleert veehouders, slachterijen en supermarkten om dieren een beter leven te geven. Hoe meer verbeteringen, hoe meer sterren. Biologisch gehouden runderen krijgen automatisch drie sterren van het Beter Leven-keurmerk. Maar op dit vlak wil de Dierenbescherming de eisen verder aanscherpen.

Verbeteringen

'Willen we de drie sterren behouden, dan moeten we met diervriendelijke verbeteringen komen', zegt Cruijsen. 'Een van de opties die wij voorstellen en onderzoeken, is het aanhouden van alle kalveren. Stieren en vaarskalveren die je niet inzet voor de fokkerij, breng je tot waarde op de boerderij en verkoop je na twee jaar als biologisch rundvlees.'

Wel zijn er nog flinke hobbels te nemen, voordat een dergelijk bedrijfssysteem goed draait. Een veehouder dient grondgebonden te zijn en de mestafzet op orde te hebben. Ook moet hij over geschikte huisvesting beschikken. 'Denk bijvoorbeeld aan een open stal, een soort serrestal of uitloop. Dat vergt de nodige investeringen.'

RVO.nl

Verder is het volgens de voorzitter van Eko-Holland de vraag of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zal accepteren dat een rundveebedrijf naast melkvee vleesvee gaat houden. 'Je krijgt een splitsing van veestromen op je bedrijf. Dat is nu al lastig', merkt hij op.

Daarnaast gaat Eko-Holland onderzoeken of het mogelijk is om het biologische rundvlees collectief af te zetten bij supermarkten. 'Het wordt dan met drie sterren van het Beter Leven-keurmerk verkocht. Daar moet een goede prijs tegenover staan. We hebben immers een goed verhaal. Ook maken de boeren er de nodige kosten voor. Een biologisch kalf groeit bijvoorbeeld minder hard dan een kalf uit de gangbare veehouderij.'

'Nobel idee'

Albert Hassink runt met zijn familie een melkveebedrijf in het Gelderse Oene. Hij vindt het idee van Eko-Holland heel nobel. Sinds drie jaar houdt Hassink op het bedrijf alle kalveren aan. De dieren die hij niet voor de fokkerij aanhoudt, mest hij af.

'Daar komt ontzettend veel bij kijken. Wij zijn voorstander van circulaire landbouw, we hebben natuurgrond, Fleckvieh-koeien en zitten tegen een biologische bedrijfsvoering aan. Geleidelijk zijn we meer stieren gaan aanhouden', vertelt de veehouder.

Duur

Daardoor steeg de ziektedruk in de stal. Ook kwam Hassink erachter dat het ontzettend duur was om dieren in het stro te houden, iets wat hij wel wilde doen. Verder is het een vak apart om met volwassen stieren te werken, merkte hij. 'Ze zijn gewoon gevaarlijk.'

Volgens Cruijsen zou een bedrijfssysteem waarbij de kalveren worden aangehouden voor de productie van rundvlees, een optie kunnen zijn voor de helft van de leden van Eko-Holland. 'Vooral voor de gezinsbedrijven met tachtig tot honderd koeien die ruim in hun grond zitten, kan het interessant zijn.'

Hassink beaamt dat het een kansrijke optie kan zijn. 'Maar denk er niet te gemakkelijk over en groei in kleine stapjes.'

'Jammer dat regelgeving niet meewerkt'
Albert Hassink heeft een melkveebedrijf in het Gelderse Oene. Hij houdt al zijn Fleckvieh-kalveren aan. Het gros daarvan is bestemd voor de productie van rundvlees. De veehouder verkoopt het stierenvlees onder de naam Bakhuisvlees. Deze bedrijfsopzet stuitte wel op de wetgeving. 'Dat is inmiddels een wirwar van regels geworden', vertelt Hassink. 'Het is lastig om zowel melkvee als vleesvee te houden. De Nederlandse wetgeving is helaas niet gebouwd op circulaire landbouw. Wat we ook jammer vinden, is dat iedereen om circulaire landbouw roept, maar uiteindelijk toch grootschalige, goedkope massaproducten koopt.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  8° / -2°
  60 %
 • Dinsdag
  8° / -3°
  10 %
 • Woensdag
  8° / -1°
  30 %
Meer weer