Verzoek 'totale reset' verbinding A8-A9 niet gehonoreerd

Provincie Noord-Holland zet het opstellen van een landschapsplan voor de inpassing van een verbindingsweg tussen de A8 en A9 door. Het voorstel van Landschap Noord-Holland en andere betrokken organisaties, waaronder LTO Noord, om tot een 'totale reset' over te gaan, kan volgens Gedeputeerde Staten niet meer worden gehonoreerd.

Verzoek+%27totale+reset%27+verbinding+A8%2DA9+niet+gehonoreerd
© Bert Hartman

Het college van GS besprak de brief dinsdag. Ze verwijst een dag later in een schriftelijke reactie naar het plan van aanpak dat is aanvaard door de verantwoordelijke stuurgroep die het proces begeleidt. 'Ook Provinciale Staten zijn hierover ingelicht'.

Ook is het selecteren van een uitvoerend bureau al gestart, stelt GS. 'Wij verwachten binnen enkele weken met het daadwerkelijk opstellen aan de slag te gaan, zodat we eind dit jaar over belangrijke besluitvormingsinformatie voor het vervolg van het project beschikken.'

Nietszeggend

Lokaal LTO Noord-bestuurder Gerland Glijnis noemt de brief een 'nietszeggende reactie'. Volgens Glijnis is dat illustratief voor het provinciebestuur, dat op dit dossier een 'heilloze weg is ingeslagen en die blijkbaar tot het eind moet worden uitgereden.'

GS is een heilloze weg ingeslagen, die blijkbaar tot het eind moet worden uitgereden

Gerland Glijnis, lokaal bestuurder LTO Noord

Onder aanvoering van directeur Ernest Briët van Landschap Noord-Holland zouden de betrokken organisaties in het gebied graag zien dat de bestaande varianten voor het tracé eindelijk volledig van tafel zouden gaan. Samen met organisaties als de Stichting Oer-IJ, de vogelbescherming en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, werd vorig jaar al een oproep gedaan aan gedeputeerde Elisabeth Post om een integraal landschapsplan te ontwikkelen voor de waardevolle Groene Long tussen verstedelijkte zones Haarlem, Alkmaar, Amsterdam en Zaanstad.

Ingezette koers

In dat plan zouden alle kwaliteiten, waaronder natuur en landschap, als uitgangspunt moeten dienen, rekening houdend met de ruimtelijke opgaven die spelen in het gebied. 'We zijn nu bijna een jaar verder en de provincie Noord-Holland houdt vast aan de ingezette koers om een verbindingsweg aan te leggen door de Stelling van Amsterdam', schrijft Briët.

'Maar de snelweg is een ramp voor het unieke landschap dat niet voor niets de status heeft van UNESCO Werelderfgoed. Bovendien is het aanleggen van een verbindingsweg gebaseerd op verouderde ideeën uit de jaren '50 van de vorige eeuw. Inmiddels is duidelijk dat extra asfalt draagt niet bij aan een betere bereikbaarheid van de regio.'

Vernietigend

Gaandeweg hebben ook LTO Noord en Natuurmonumenten zich aangesloten. Gezamenlijk zijn ze van mening dat een variant door de Stelling van Amsterdam vernietigend is voor het landschap. Een integraal landschapsplan kan pas een succes zijn als vanaf het begin de gebruikers en bewoners van het gebied erbij betrokken worden.

Verder wordt in de brief verwezen naar de adviezen die de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur heeft opgesteld in het rapport 'Van B naar Anders'. Een verruiming van het 'te bestrijken gebied tot de driehoek Heerhugowaard (wonen) – Amsterdam (werken) – IJmond (werken)' is de derde en laatste aanbeveling.

Meedenken

In de reactie besluit GS met 'Wij stellen een inhoudelijke bijdrage aan het op te stellen landschapsplan van uw medeondertekenaars en u zeer op prijs en vertrouwen erop dat u met ons wenst mee te denken.'

Dat laatste vindt Glijnis typerend voor de opstelling van het provinciaal bestuur. 'We mogen al jaren meedenken, maar misschien wordt het tijd dat er eens echt naar ons wordt geluisterd.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer