Tegenstanders bang voor overhaast besluit A8-A9

Het alternatieve tracé van Witteveen en Bos als verbindingsweg tussen de A8 en A9 doet veel stof opwaaien. Gedeputeerde Staten willen snel knopen doorhakken. Tegenstanders waarschuwen voor een overhaast besluit.

Tegenstanders+bang+voor+overhaast+besluit+A8%2DA9
© Bert Hartman

In het alternatief van ingenieursbureau Witteveen en Bos, in de volksmond ook wel de 7 Plusvariant genoemd, worden het open landschap en de Stelling van Amsterdam ontzien. Daarnaast is volgens voorstanders een betere aansluiting op de A9 mogelijk, doordat meer gebruik kan worden gemaakt van de bestaande infrastructuur.

LTO Noord Noord-Holland pleitte er onlangs in een brief aan gedeputeerde Elisabeth Post voor om nader onderzoek te doen naar deze variant. Ze krijgt daarin onder andere bijval van het burgercollectief Houd Broekpolder Leefbaar. Of er extra onderzoek komt naar die variant, waagt voorzitter Wouter Hartendorf van LTO Noord Noordzeekanaalgebied te betwijfelen.

Zorgvuldigheid

'Dat is jammer, want een eerste verkenning van het tracé laat ook de potentie zien. Gedeputeerde Staten hebben haast en wezen eerder al nader onderzoek naar een extra tunnelvariant door Krommenie af. Een verkeerde keuze, naar onze mening. Zorgvuldigheid gaat in dit proces boven snelheid.'

De 7 Plusvariant zou wel eens de gulden middenweg kunnen zijn

Wouter Hartendorf, voorzitter LTO Noord Noordzeekanaalgebied

GroenLinks-Statenlid Servaz van Berkum is het daar roerend mee eens. 'Feitelijk liggen er nu drie onhaalbare varianten ter beoordeling voor. Een weg op palen door een woonwijk en twee nieuwe wegen door een open landschap met een rijke cultuurhistorie zijn allemaal onwenselijk vanwege de schade die ze aanrichten', zegt hij.

Verzetten

'Nu overhaaste beslissingen nemen is funest. We blijven ons dan ook verzetten tegen de voortvarendheid waarmee het college met deze weg aan de slag wil.'

Aanvankelijk wilden Gedeputeerde Staten slechts twee varianten doorrekenen: de Nul-plusvariant over het bestaande tracé door Krommenie en de Heemskerkvariant dwars door het open weidelandschap ten westen van Assendelft. LTO Noord is fel tegenstander, ook vanwege de doorsnijding van een groot aantal melkveebedrijven.

Golfbaanvariant

Later is de Golfbaanvariant toegevoegd, die de landbouw grotendeels ontziet. Hartendorf: 'Onze voorkeur blijft de Nul-plusvariant, alleen is er grote weerstand bij de lokale bevolking. De 7 Plusvariant zou wel eens de gulden middenweg kunnen zijn.' Ook diverse CDA-raadsleden in de IJmond-gemeenten zien daar wel heil in, maar krijgen bij hun provinciale fractiegenoten nul op het rekest.

Tijdens de laatste Statenvergadering deed Van Berkum navraag naar het afblazen van extra onderzoek naar de tunnelvariant van het bestaande tracé door Krommenie. Hij wist zich daarbij gesteund door de volledige oppositie.

Weloverwogen besluit

Ook andere partijen benadrukten in de discussie die volgde dat ze belang hechten aan een weloverwogen besluit.
Volgens LTO Noord heeft dat nog een extra voordeel, zo schreef zij al eerder aan Post.

'Indien blijkt dat andere varianten inderdaad kunnen rekenen op een groot draagvlak bij de betrokken gebiedspartijen, dan kan die extra tijd voor aanvullend onderzoek in het verdere verloop van het proces dubbel en dwars worden terugverdiend. Zeker als dit uiteindelijk leidt tot geen of kortere bezwarenprocedures.'

Verkeersaanzuigende werking

Van Berkum juicht het initiatief van Witteveen en Bos toe, hoewel hij twijfelt of het tracé een oplossing is voor het infrastructurele vraagstuk in het gebied. 'Ik vrees voor de verkeersaanzuigende werking. We willen vooral een goede oplossing voor de lokale bevolking. Om die te bieden moeten de deskundigen opnieuw achter de tekentafel kruipen', zegt hij.

'Leuk en aardig dat er straks mooie MER-cijfers liggen, maar wat moeten we ermee als alle doorgerekende varianten onwenselijk zijn?'

Uitstel

Uitstel neemt Van Berkum graag op de koop toe. 'Bestuurders die nu aan de touwtjes trekken, zien een Heemskerkvariant wel zitten. Maar hoe zal Unesco reageren op aantasting van de Stelling van Amsterdam, als de MER straks de Heemskerkvariant de hoogste score geeft?', vraagt hij zich af.

'Er gaat echt nog flink wat tijd overheen voor de daadwerkelijke aanleg van de weg. Laten we die gebruiken om tot een oplossing te komen waar de regio echt bij gebaat is. Dat lijkt me geen overbodige luxe voor een investering van 200 miljoen euro.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  14° / 7°
  70 %
 • Donderdag
  14° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  15° / 7°
  20 %
Meer weer