Meer+ruimte+in+Drenthe+voor+aanpak+van+dassen
Interview
© Natuurmonumenten

Meer ruimte in Drenthe voor aanpak van dassen

De nieuwe Wet natuurbescherming die volgend jaar in werking treedt, maakt de aanpak van dassenoverlast makkelijker. De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet wijst er wel op dat het geen vrijbrief wordt om hard in te grijpen.

Maakt de provincie zich zorgen over de dassenoverlast die boeren hebben?

'Het heeft zeker onze aandacht. De berichten van de laatste weken zijn zodanig dat je zou denken dat er wel wat aan de hand is. Ook daarom hebben we nog eens gekeken hoeveel ruimte er in de nieuwe Natuurbeschermingswet is voor extra maatregelen.'

En komt er meer ruimte?

'Alles staat of valt met het feit of boeren schade melden. Dat is voor ons de basis. Het biedt ons inzicht in het probleem en is het startpunt voor een verdere aanpak. In Drenthe zijn er geen kosten verbonden aan het melden van schade.'

Hoe ziet die aanpak er dan uit vanaf volgend jaar?

'Vanaf komend jaar geldt eenzelfde model als voor de bestrijding van ganzen. Dat betekent dat je dan dassen mag verstoren en verjagen zonder dat daar een ontheffing voor nodig is. Dat houdt in dat je bijvoorbeeld rasters mag plaatsen.'

Dat is al een stap, maar voor veel boeren zeker niet voldoende. Is er niet meer mogelijk?

'De maatregelen gaan van klein naar groot. Voor het verplaatsen van dassenburchten en populatiebeheer is wel eerst een ontheffing nodig. Die ontheffing komt er pas, als we weten wat er precies aan de hand is in een gebied.'

Veel schade wordt nog niet gemeld. Is dat beeld er wel?

'Het Faunafonds heeft wel een globaal beeld van de dassendichtheid in Drenthe. Voor een maatwerkaanpak op die plekken waar veel schade veroorzaakt door dassen wordt gemeld, komt dan een aanvullend onderzoek per locatie om het beleid te kunnen onderbouwen en om inzicht te verkrijgen hoe het probleem is op te lossen.'

Boeren zeggen de laatste tijd steeds vaker dat ook afschot van dassen nodig is. Zit dat erin?

'De eerste optie als vervolg op zo'n onderzoek lijkt mij verplaatsen van burchten. Afschot van dassen zou het laatste zijn wat ik zou overwegen. Dat neem ik voorlopig dan ook niet in de mond.'

Dassen zijn aaibaar en roepen daarmee emoties op bij het publiek. Bent u niet bang voor verzet?

'Bij ons spelen er geen emoties, we voeren hier als provincie alleen de wet uit. Daarbij vind ik dat er balans moet zijn tussen ecologie en economie.'

Weer

 • Zaterdag
  13° / 2°
  70 %
 • Zondag
  24° / 11°
  60 %
 • Maandag
  18° / 15°
  70 %
Meer weer