LTO%2Ddirecteur+Van+den+Heuvel+zet+in+op+terugkoppeling+leden
Interview
© Dirk Hol

LTO-directeur Van den Heuvel zet in op terugkoppeling leden

De resultaten die LTO Nederland weet te behalen worden in de buitenwereld vaak sterker beleefd dan door de eigen leden. De op 1 januari aangetreden LTO-directeur Hans Van den Heuvel wil dan ook de terugkoppeling naar de achterban versterken. 'We mogen dat best wel wat meer uitspreken.'

Hans Van den Heuvel (30) is de opvolger van Jan Claassen. Hij groeide op in het Limburgse Ittervoort. Na de lerarenopleiding – hij stond even voor de klas – volgde hij een master politiek en parlement aan de Nijmeegse Radboud Universiteit. Voor zijn activiteiten voor het CDJA verhuisde hij enkele jaren geleden naar Den Haag. Tot voor kort was hij manager beleid en communicatie bij brancheorganisatie VBO Makelaar.

Dat verenigingsaspect heeft me altijd buitengewoon geïnteresseerd

Directeur Hans Van den Heuvel van LTO Nederland

Hoe heeft u de eerste twee maanden bij LTO Nederland ervaren?

'Het is een buitengewoon interessante en fascinerende wereld waarin je binnentreedt. Ik bedoel maar, er zijn tien dierlijke vakgroepen, acht plantaardige en een multifunctionele. Daar doorheen lopen de thema's en de regio's die daar weer bij betrokken zijn. Je merkt hoe breed de contacten zijn en hoe ontzettend relevant boeren en tuinders zijn voor heel veel partijen in Nederland.

Zijn er zaken die u hebben verrast?

'De hoge ledenbetrokkenheid bij LTO Nederland heeft me positief verwonderd. Dat is toch het fundament van iedere vereniging, ongeacht wat je doet, je doet het voor je leden. Tijdens de klimaatavonden die de regio's en LTO Nederland hebben georganiseerd merk je ook hoe leden zichzelf in het onderwerp verdiepen en heel gericht met vragen komen die er toe doen. Op die mate van betrokkenheid zullen veel verenigingen jaloers zijn.


Het is ook een kritische achterban.

'Dat is prima. LTO is een buitengewoon professionele organisatie die hele goede resultaten behaalt voor haar achterban. Vaak wordt dat in de buitenwereld sterker ervaren en beleefd dan in onze eigen wereld. Dat is ook wel te verklaren, want we zijn als mens vaak kritischer op wat dichtbij is. De Duitsers zeggen dat zo mooi: 'was sich liebt, das neckt sich.'

'Wat ik belangrijk vind om positief uit te dragen is dat we best wel trots mogen zijn op de resultaten. Natuurlijk lukt niet alles en gebeuren er dingen die wij graag anders zouden zien. Dus het is geen garantie.

'Maar je mag best trots zijn dat er mensen met een hoge professionaliteit dagelijks voor jouw sector actief zijn. Dat mogen we best wel wat meer uitspreken.'

Had u al een relatie met de land- en tuinbouw?

'Ik ben geboren in Weert en opgegroeid in het nabijgelegen Ittervoort, in de gemeente Leudal. Dat is een van de grote Limburgse plattelandsgemeenten. Daar werd ik op achttienjarige leeftijd al politiek actief voor de lokale partij Samen Verder.

'Daarbij kreeg ik ook te maken met agrarische kwesties, want die doen ertoe in zo'n gemeenschap. Aan de ene kant is dat vaak positief en waarderend voor de economische bijdrage, maar aan de andere kant ging het ook over bijvoorbeeld het wel of niet functioneren van luchtwassers.

'Ondanks dat ik zelf niet uit een boerengezin kom, hebben die onderwerpen wel altijd mijn interesse gehad. De verwevenheid van de boerenbedrijven in het gebied met de gemeenschap heb ik altijd als zeer positief ervaren. Die wederzijdse betrokkenheid is iets dat bij een plattelandsgemeente hoort.

Hiervoor werkte u ook bij een belangenbehartiger, VBO Makelaar. Waar komt die interesse voor belangenbehartiging vandaan?

'Dat verenigingsaspect heeft me altijd buitengewoon geïnteresseerd. Mensen komen daarin samen rond een gemeenschappelijk doel dat voor hen heel belangrijk is en die de uitvoering daarvan toevertrouwen aan de vereniging. Dat heeft iets, vind ik. Dat je dat mag doen, is een hele eer.

'Vanuit die route en achtergrond ben ik ook bij LTO aan de slag gegaan. Twee dingen vind ik daarbij heel belangrijk. Ten eerste de belangenbehartiging goed en professioneel doen. Ten tweede om aan je achterban te vertellen wat je gedaan hebt en waarom en wat er is uitgekomen. Dat terugkoppelen is cruciaal.'

Wat worden uw eerste speerpunten bij LTO?

'Een eerste opdracht is met het klimaatakkoord de zaaltjes in gaan. In dat akkoord is door de portefeuillehouder en onze medewerkers veel tijd en energie gestoken. Zij zaten daar met belang van de leden voor ogen.

'Na een proces van een jaar komt daar een Ontwerp Klimaatakkoord uitgerold waar wij met onze leden over in gesprek moeten gaan. Zodat we, als we voor de keuze komen om een handtekening te zetten onder het klimaatakkoord, weten dat hetgeen we besluiten breed gedragen wordt door de leden.

'Andere belangrijke onderwerpen zijn de positie van boeren in de keten, het belang van een gelijk speelveld, kringlooplandbouw en voedselveligheid. Daar moeten we het met onze ketenpartners over hebben. En dat hoeft niet vijandig, maar wel vanuit een zelfbewuste positie want zonder onze sector komt er helemaal niks van terecht.

Dus u gaat vaker het land in?

'Het is een middel dat je als landelijke organisatie goed moet doseren. Er gebeurt natuurlijk al heel veel in de regio's. Maar bij grote onderwerpen die landelijk spelen is het een mooi instrument.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  20° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer