Calon hoopt op 'saai jaar' zonder handelsbelemmeringen

Een 'saai jaar' met continuïteit en zonder nieuwe handelsbelemmeringen. Dat wenst LTO Nederland-voorzitter Marc Calon de agrarische sector toe voor 2019.

Calon wees dinsdag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van LTO Nederland in Den Haag op de onzekere tijden waarin we leven. Het leidt er onder meer toe dat internationaal steeds meer weer weerstand ontstaat tegen vrije, ongebreidelde handel. Protectionisme is in opkomst.

In reactie op die ontwikkeling pleitte VVD-coryfee Frits Bolkestein onlangs voor meer rust en continuïteit in de (internationale) politiek. 'Ik ben het met hem eens', zei Calon. 'Het moet saai zijn. We hebben belang bij continuïteit en stabiliteit, niet bij protectionisme.'

Stabiliteit

De LTO-voorzitter riep bestuurders en beleidsmakers op om die houding zoveel mogelijk uit te stralen. 'Dat stabiliteit en een sterke Europese Unie belangrijk zijn. En dat we in staat zijn om de problemen van de toekomst op te lossen.'

Het afgelopen jaar is het LTO volgens Calon gelukt om daarvoor verschillende 'stippen aan de horizon' te zetten. Hij wees onder meer op Ambitie Plantgezondheid 2030, de visie op de toekomst van de melkveehouderij in 2040, Deltaplan Biodiversiteit en het landbouwonderdeel van het Klimaatakkoord.

Wat dat laatste betreft gaat LTO de komende tijd in gesprek met de leden. 'We moeten ze daarin goed meenemen.' Om dat te realiseren zullen verschillende ledensessies worden georganiseerd.

Weer

 • Donderdag
  6° / 1°
  30 %
 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
Meer weer