Rijksvastgoedbedrijf+draait+bij+in+pachtbeleid
Achtergrond
© Han Reindsen

Rijksvastgoedbedrijf draait bij in pachtbeleid

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaat weer langdurende (erf)pachtcontracten uitgeven. Dat beloofde staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken woensdag bij de presentatie van de studie Grond in Beweging.

Knops komt met de toezegging deels tegemoet aan de bezwaren uit de landbouw tegen kortdurende contracten in Flevoland en de Wieringermeer. Volgens de staatssecretaris zit er ruimte in het areaal pachtgrond dat in handen is van de overheid, waarvan 30.000 hectare in Flevoland.

Wat langjarig kan, wordt langjarig, schetste Knops de strategie. Hoeveel grond beschikbaar komt voor langdurende contracten of erfpachtconstructies, kan hij niet zeggen. Dat hangt af van de strategische reserve die overheid tot 2040 nodig heeft voor bijvoorbeeld de aanleg van infrastructuur, woningbouw of natuurontwikkeling.

Regeerakkoord

De toezeggingen over het RVB volgen het laatste regeerakkoord, stelt Knops. 'Het RVB moet aansluiting zoeken bij ontwikkelingen als klimaatadaptatie, verduurzaming, energietransitie, wateropgave en de voedselvoorziening', schreef hij eind vorig jaar al aan de Tweede Kamer. 'Daarnaast heb ik met landbouwminister Carola Schouten afspraken gemaakt over het stimuleren van kringlooplandbouw', voegde hij er woensdag aan toe.

'Wij zijn rentmeester, we hebben er zelf ook belang bij'

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken

Omdat verduurzaming investeringen vergt in grondgebruik, stelt het RVB zich open voor langjarige pachtcontracten. 'Dit gaat over behoud van kwaliteit. Wij zijn rentmeester, we hebben er zelf ook belang bij', motiveert Knops.

Ruimte voor kavelruil

De omslag in denken bij het RVB klinkt voorzitter Arnold Michielsen van LTO Noord Flevoland als muziek in de oren. 'We dringen er al langer op aan. Het schept bijvoorbeeld mogelijkheden voor kavelruil in de provincie. Zo komt er meer ruimte voor bedrijfsontwikkeling', stelt de LTO-bestuurder vast.

Het rapport Grond in Beweging is bedoeld om beter in te kunnen spelen op veranderingen in grondgebruik in Flevoland. Waar treedt bijvoorbeeld bodemdaling op? Het is een inventarisatie van huidige en te verwachten ontwikkelingen in de drie polders. Drie pilots moeten de komende tijd inzicht bieden hoe het beste kan worden ingespeeld op verbetering van de bodemkwaliteit, bodemdaling en de aanleg van het gebied Oosterwold.

Flevoland is bij de aanleg weliswaar nauwkeurig gepland en ontworpen, maar ook daar zit op den duur een grens aan, memoreerde Krijn Poppe van Wageningen Economic Research, dat het onderzoek uitvoerde. 'Klimaat en ruimtebehoefte veranderen, de bodemdaling houdt aan. Daar moet je wel wat mee doen.'

Over de Ketelbrug

Het is belangrijk het huidige en toekomstige grondgebruik goed in te kunnen schatten, stelt Poppe. Zo liggen er tot 2025 voor nog 6.200 hectare aan claims op landbouwgrond.

'Hoeveel boeren gaan dagelijks noodgedwongen de Ketelbrug over? De grondbehoefte in Flevoland is groot, terwijl er geen grond meer bij komt.' Om ontwikkelingen als bodemdaling, woningbouw, de aanleg van zonneparken en verbetering van de landbouwstructuur te kunnen bedienen, ziet Poppe integrale kavelruil als oplossing.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  22° / 15°
  75 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  65 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer