POV%2Dproeftuin+met+dunne+fractie+varkensmest+valt+in+de+prijzen
Nieuws
© Mineral Valley Twente

POV-proeftuin met dunne fractie varkensmest valt in de prijzen

Gedeputeerde Hester Maij overhandigde donderdag de wisselbokaal van Mineral Valley Twente aan de trekkers van proeftuin 'Dunne fractie varkensmest'. Daarnaast overhandigde Maij hen een cheque ter waarde van 19.600 euro.

Aanjager van de proeftuin is de POV. Maij sprak haar waardering uit voor de verantwoordelijkheid die de POV pakt om kringlooplandbouw ook echt in de praktijk te brengen. 'Fantastisch', aldus de gedeputeerde. 'Het vereist ondernemerschap en lef om deze innovatieve ontwikkeling op gang te krijgen. Een circulaire economie met een gezonde bodem en verwaarding van mest.'

'Varkensmest hebben we genoeg in de regio, terwijl we kunstmest moeten aanvoeren', merkt Gerben Dekker van POV regio Overijssel op. Hij nam de wisselbokaal in ontvangst. 'In varkensmest zitten veel mineralen en andere voedingsstoffen die heel gezond zijn voor de bodem. Gras, mais en andere gewassen kunnen daar goed op groeien.'

Scheidingstechnieken

De trekkers van de proeftuin zijn er van overtuigd dat de juiste scheidingstechnieken en samenstelling van de dunne fractie ervoor kunnen zorgen dat de Nederlandse landbouw uiteindelijk geen kunstmest meer nodig hebben. Dekker: 'Maar voordat we zover zijn, moeten we eerst aantoonbaar maken dat de mest een hoogwaardig product is en geen afval, zoals nu is vastgesteld in de wet'.

Proeftuin 'Dunne fractie varkensmest' is één van de zeventien proeftuinen van Mineral Valley Twente die in 2018 zijn opgestart. In deze proeftuin is de dunne fractie, in plaats van kunstmest, uitgereden op een maisperceel. De proeftuin wordt in 2019 voorgezet en opgeschaald naar een periode van drie jaar.

Financiering

In eerste instantie gebeurt het onderzoek op een maisperceel. Is de financiering helemaal rond dan komt daar nog een perceel mais en twee percelen grasland bij. Herman van Schooten van WUR begeleidt de proeftuin. 'Er is ons veel aan gelegen dat de proef op een goede manier wordt doorgezet', merkt varkenshouder Eric Dood en een van de trekkers van de proeftuin op.

De mannen hopen met de uitkomsten van hun proeftuin ook bij te dragen aan de toekomstige inrichting van het mestbeleid. 'Want waarom zou je mest eerst opwerken, als de afzet ook met een korte klap kan', reageert varkenshouder Jan Doeschot van de proeftuin.

Mineral Valley Twente

Mineral Valley Twente wil de mineralen uit mest behouden en gebruiken als grondstof voor landbouwgrond in de regio. Op de Twentse zandgronden wordt verschraling van de bodem op termijn gezien als een ernstige bedreiging. 'Voor de schrale zandgronden zijn de bemestingsnormen te krap. Je sloopt de grond', merkt melkveehouder Hendrik Gersen op wiens land in 2018 de proeftuin lag.

'Een bodem met veel organische stof, een goede structuur en veel leven, kan beter water vasthouden. In Twente is geen natuurlijke aanvoer van water, dan is een goede sponswerking van de bodem cruciaal', merkt Wim Meulenkamp van Mineral Valley Twente tot slot op.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  23° / 16°
  65 %
 • Woensdag
  21° / 15°
  75 %
 • Donderdag
  21° / 15°
  65 %
Meer weer