%27De+staten+kunnen+toename+biodiversiteit+stimuleren%27
Nieuws
© Eigen Foto

'De staten kunnen toename biodiversiteit stimuleren'

Fruitteler Rinus van 't Westeinde is dit jaar 40 jaar bestuurlijk actief in diverse, wisselende besturen. Met zijn ruime ervaring heeft hij de afgelopen vier jaar als Statenlid voor het CDA in Zeeland behoorlijk wat voor elkaar gekregen. Maar zijn werk is nog niet klaar.

Trots is Van 't Westeinde op zijn bijdrage aan de totstandkoming van het Deltaplan zoetwater, waarin maatregelen staan die de zoetwatervoorziening moeten gaan verbeteren. Vorige week is besloten dat de provincie gaat meebetalen aan het opnieuw openmaken van de Roode Vaart, zodat deze in de toekomst water kan aanvoeren naar Zeeland.

Bijenstrategie

'De komende jaren willen we samen met partners verder werken aan een robuust zoetwatersysteem door maatregelen te nemen die water langer vasthouden en bergen en de toevoer van zoetwater van elders vergroten.'

Ook was het Statenlid een van de ondertekenaars van de nationale bijenstrategie, wat heeft geleid tot de Zeeuwse Bijenstrategie. 'De biodiversiteit gaat al jaren achteruit. Daar kunnen we iets aan doen. Bijvoorbeeld door de aanleg van bloemrijke akkerranden en de aanleg van insectenvriendelijke landschapselementen, niet alleen op agrarische gronden ook in nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Provinciale Staten kunnen deze beweging stimuleren.'

Zuinig

De komende jaren gaat het CDA zich onder meer hard maken voor het behoud van kwalitatief goede landbouwgrond. Zeeland loopt voorop in de aanleg van nieuwe natuur. Volgens Van 't Westeinde is er nog 800 hectare te gaan. Dat is voldoende, vindt het CDA. 'We moeten zuinig omgaan met onze landbouwgronden. Bovendien willen we dat boeren de mogelijkheid behouden om kwalitatief goed voedsel te produceren.'

Vanaf plek 3 op de kandidatenlijst heeft Van 't Westeinde grote kans te worden herkozen en de plannen om te zetten in beleid.

Weer

 • Dinsdag
  28° / 12°
  10 %
 • Woensdag
  23° / 12°
  20 %
 • Donderdag
  16° / 11°
  70 %
Meer weer