Suikerbietenteler volgt advies resistentiekeuze

Bij het bestellen van zaaizaad heeft 90 procent van de suikerbietentelers gebruikgemaakt van de resistentieaanbeveling van het nieuwe Bieten Advies Systeem van Suiker Unie. 'In 82 procent van de gevallen is het advies opgevolgd en daar zijn we tevreden mee.'

Suikerbietenteler+volgt+advies+resistentiekeuze
© Twan Wiermans

Het Bieten Advies Systeem (BAS) is eind vorig jaar officieel gelanceerd. Met BAS verzamelt de agrarische dienst van Suiker Unie informatie om perceelsgerichte adviezen te geven, zodat telers de teelt verder kunnen optimaliseren.

De resistentieaanbeveling is bij BAS volledig uitgewerkt en door telers bij de vroeg- en hoofdbestelling van zaaizaad gebruikt. 'Bij rassenkeuze zijn de resistenties belangrijk. Een verkeerde keuze geeft kans op opbrengstschade. De resistentieaanbeveling hebben we daarom bij BAS als eerste opgepakt. Er is snel winst mee te boeken', zegt Arjen Buijze van de agrarische dienst van Suiker Unie.

Ondersteuning

Buijze denkt dat de resistentieaanbeveling een belangrijke ondersteuning kan zijn voor de teler. 'Bij rhizoctonia en bietencysteaaltjes spelen waardplanten een belangrijke rol. Er zijn bekende en minder bekende waardplanten. Het is de vraag of iedere teler ze goed in het hoofd heeft zitten. Ook wordt advies over de inzet van insecticide Force gegeven. Met BAS krijgen telers het kant-en-klaar aangereikt.'

Werken met advisering vanuit sensoren is voor ons nieuw

Arjen Buijze, agrarische dienst van Suiker Unie

Bij BAS is de teeltregistratie via Unitip een belangrijk onderdeel. Dit jaar is Unitip voor het eerst verplicht. De 'deadline' is door Suiker Unie op 15 februari gesteld. 'In de nauwkeurigheid van de data zit wel verschil', weet Buijze. 'Sommige vragen zijn verplicht, zoals bemesting en gewasbescherming. De niet-verplichte vragen vult niet iedereen even nauwkeurig in.'

Bodemstructuur

Hoe beter de input, hoe beter het advies. 'Bij de resistentieaanbeveling houden we rekening met grondsoort, waarnemingen in het perceel en de voorvruchten. Bij rhizoctonia is de bodemstructuur een belangrijk aspect, maar daar hebben we geen gegevens over. Als de bodemstructuur slechter is dan gemiddeld, is de kans op rhizoctonia groter.'

Bietenadvies in het kort
Met het Bieten Advies Systeem (BAS) verzamelt de agrarische dienst van Suiker Unie alle mogelijke informatie van bietenpercelen. Denk aan Unitip, gewasrotaties, grondsoort, waarnemingen in het perceel en aan de bietenhoop, sensoren en satellieten. Analyse van de informatie moet zorgen voor perceelsgerichte advisering en draagt bij aan optimalisering van de teelt. Denk aan resistentiekeuze, bemesting en bladschimmelbestrijding. Met meer gegevens in de loop der jaren wordt het advies steeds beter.

De agrarische dienst van Suiker Unie ziet BAS als een proces dat in de loop der jaren continu wordt verbeterd. De eerste ervaringen zijn opgedaan met sensoren in bietenpercelen, die net onder en boven het gewas de temperatuur en de luchtvochtigheid meten.

Kansen op infectie

'Met cijfers over temperatuur en luchtvochtigheid kunnen we de kansen op infectie met bladschimmels inschatten. Als we dat samen met het IRS ver genoeg hebben uitgewerkt, komt het voor telers beschikbaar', zegt Buijze.

Ook in de bewaring is ervaring opgedaan met sensoren in de bietenhoop. 'In de bewaring werken we met andere sensoren van dezelfde leverancier. Beide systemen geven op identieke wijze de informatie door.'

Verliezen verminderen

De winst die met BAS is te behalen, kan per jaar verschillen. Verliezen door fouten in de nutriëntengebreken (bemesting), bladziekten of tijdens de bewaring zijn niet elk jaar even groot. 'Vorig jaar was het bijvoorbeeld erg droog en was de bladschimmeldruk relatief laag. Gemiddeld over de jaren denken we met BAS de verliezen te kunnen verminderen.'

De agrarische dienst van Suiker Unie kan niet zeggen wanneer welke onderdelen van BAS praktijkrijp zijn. 'Werken met advisering vanuit sensoren is voor ons nieuw. Het is pionieren. De kwaliteit van de adviezen is belangrijker dan de snelheid van invoering', aldus Buijze.

Insectenbestrijding

Bij BAS gaat het om resistentiekeuze, bemesting, gewasbescherming, bewaar- en insectenmonitoring. Wat prioriteit heeft, is veranderlijk. 'Door het wegvallen van insecticiden is insectenbestrijding nu het grootste thema, waarbij we met het IRS werken aan een monitoringssysteem', noemt Buijze als voorbeeld.

BAS heeft niet alleen positieve reacties opgeleverd. 'Suiker Unie heeft zo'n 7.500 telers in alle soorten en maten. Een deel vindt het adviessysteem niet nodig en ziet geen weerwaarde. Het grootste deel vindt het handig. Het is zeker niet zo dat het advies altijd tot een andere keuze leidt. Vaak is het een bevestiging van de eigen keuze.'

Tien nieuwe rassen
Tien nieuwe bietenrassen hebben twee jaar in onderzoek gelegen en maken kans opgenomen te worden op de Aanbevelende Rassenlijst 2020. Er is vooral aanvulling met rassen die resistent zijn tegen rhizomanie. In deze categorie zijn het vooral rassen van Betaseed die zorgen voor een ruimere keuze. Het ras BTS 2165 N lijkt als beste jongetje uit de klas te komen met een financiële opbrengst van 106 en een aanvullende rhizomanieresistentie. Het ras is tevens resistent tegen bietencysteaaltjes.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  25° / 10°
  10 %
 • Vrijdag
  29° / 11°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 15°
  10 %
Meer weer