Minister+hecht+aan+migrantenhuisvesting+met+keurmerk
Nieuws
© Michiel Elands

Minister hecht aan migrantenhuisvesting met keurmerk

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft het belang van migrantenhuisvesting met een keurmerk benadrukt. Zij deed dit in antwoord op schriftelijke Kamervragen van Sandra Beckerman en Jasper van Dijk van de SP.

De Kamerleden hadden Ollongren vragen gesteld over huisvesting. Zij vroegen om opheldering na berichten over misstanden met migrantenhuisvesting. Zij verwezen daarbij naar krantenartikelen over migranten die onder meer te kleine of onveilige woonruimte via hun werkgever hadden betrokken.

Ollongren verwees naar het keurmerk van Stichting Normering Flexwonen (SNF). 'Huisvesters en werkgevers kunnen zich op eigen initiatief aanmelden bij het keurmerk. In enkele branches en gemeenten is het SNF-keurmerk verplicht gesteld om arbeidsmigranten te mogen huisvesten.'

Inspectie

De normen waarop wordt gecontroleerd zijn aanvullend op wet- en regelgeving, geeft de minister aan. 'Deze controle gebeurt door onafhankelijke en door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde inspectie instellingen.'

'Huisvesters en werkgevers kunnen zich hiermee positief onderscheiden in de markt en tevens geldt een dergelijk keurmerk als een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de uitzondering op het inhoudingsverbod op de Wet Minimumloon in de Wet Aanpak Schijnconstructies', vindt Ollongren.

Rol werkgevers

De minister vindt niet dat de werkgever een grotere rol moet spelen bij huisvesting dan nu het geval is. 'Werkgevers helpen werknemers in veel gevallen bij het vinden van kwalitatieve huisvesting wanneer zij hen naar Nederland halen om hier te werken.'

Dat kan gaan om een bemiddelende rol, maar ook door het realiseren van huisvesting of hier met gemeenten en andere partijen afspraken over te maken. 'Ik acht het echter ongewenst dat werknemers volledig afhankelijk worden van hun werkgever wanneer het de huisvesting betreft', aldus de minister.

'Wanneer zij hier langer verblijven, vind ik het belangrijk, zowel vanuit afhankelijkheidsoogpunt als vanuit integratieperspectief, dat arbeidsmigranten op zoek gaan naar een eigen plek om te wonen met een eigen huur- of koopwoning. Bij die zoektocht kan uiteraard wel hulp geboden worden door de werkgever.'

Agrarisch Keurmerk

Ollongren meldde ook dat er volgens de meest recente getallen (uit 2016) in totaal circa 337.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa in Nederland zijn. Deze cijfers zijn afkomstig uit de migratiemonitor van het CBS. Of dit aantal gaat stijgen of dalen, hangt sterk af van de economische ontwikkelingen en de inspanningen van de gemeenten, werkgevers en huisvesters om woonruimte te creëren.

Het belang van arbeidsmigranten staat voor Ollongren buiten Kijf. 'Arbeidsmigranten vervullen een belangrijke rol binnen onze economie en zijn essentieel voor de continuïteit in specifieke sectoren. Dit doen zij enerzijds door piek- en seizoensdrukte op te vangen en anderzijds door werk te verrichten waar binnen Nederland niet voldoende arbeidskrachten voor te vinden zijn.'

Keurmerk

Om die reden vindt de minister het belangrijk de huisvesting goed te regelen. Vorige week werd het Agrarisch Keurmerk Flexwonen geïntroduceerd. LTO Nederland was een van de partners daarbij.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  19° / 13°
  70 %
 • Woensdag
  17° / 11°
  60 %
 • Donderdag
  16° / 13°
  70 %
Meer weer