LTO%3A+meststoffenverordening+stap+in+goede+richting
Nieuws
© Nieuwe Oogst

LTO: meststoffenverordening stap in goede richting

LTO Nederland is positief over het gesloten informele akkoord over een nieuwe meststoffenverordening. Dat maakt een interne Europese markt voor meststoffen mogelijk.

De Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement werden het dinsdag eens over de meststoffenverordening. LTO Nederland spreekt van een stap in de goede richting, stelt LTO-bestuurder Claude van Dongen met portefeuille Bodem en Waterkwaliteit.

• Lees ook: Mestverwerking voetje voor voetje naar keerpunt

In de nieuwe verordening staat dat handel van gestandaardiseerde mest en andere organische meststoffen tussen de Europese lidstaten mogelijk is, zonder dat lidstaten eigen normen en eisen opleggen. Daarnaast is besloten dat fosfaatkunstmest niet meer dan 60 milligram cadmium per kilo mag bevatten. Lidstaten mogen die norm in hun eigen wetgeving naar beneden bijstellen.

Organische mest

LTO Nederland ziet het akkoord op termijn als een belangrijke stap in het breder kunnen inzetten van organische mest. 'Voor Nederlandse boeren is een geharmoniseerde Europese mestmarkt van groot belang', zegt Van Dongen. 'De Nederlandse landbouw loopt voorop bij de ontwikkeling van nieuwe bemestingsproducten op basis van dierlijke mest, plantaardige reststromen, dierlijke bijproducten en zuiveringsslib.'

LTO Nederland pleit al sinds 2008, samen met de producenten van de nieuwe meststoffen, voor een beleidskader dat past bij de circulaire economie en kringlooplandbouw. 'Dergelijke Europese trajecten vergen een zeer lange adem. Het belangrijkste is dat er nu een akkoord is, waardoor er ruimte ontstaat voor de erkenning van kunstmestvervangers. Het is een goede stap in de juiste richting', verzekert Van Dongen.

Kunstmestvervanger

De nieuwe verordening betekent mogelijk dat mestverwerkingsproducten in de toekomst als kunstmestvervanger kunnen worden gebruikt. 'Echter zo ver is het nog niet. Daarvoor is nog een andere interpretatie nodig van de definities uit de Nitraatrichtlijn. De Europese Commissie onderzoekt dit', vertelt Van Dongen. Nu wordt mineralenconcentraat, buiten enkele kleine pilots in Nederland, nog door Europa beschouwd als dierlijke mest.

Weer

 • Dinsdag
  21° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  26° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  30° / 15°
  10 %
Meer weer