%27Next+Level+Mest%27+opwaarden+tot+totaalmeststof
Nieuws
© Nieuwe Oogst

'Next Level Mest' opwaarden tot totaalmeststof

De ingrediënten van mest dusdanig benutten, dat dit wordt gezien als totaalmeststof. Innovatieprogramma 'Next Level Mest Verwaarden' wil daarmee kunstmest overbodig maken.

Zes partijen in de agrarische sector werken vanaf 1 januari 2019 samen met Wageningen University & Research om dit te bereiken. Agrifirm, Darling Ingredients International, De Heus, VanDrie Group, FrieslandCampina, ForFarmers en Wageningen University & Research hebben daartoe een consortium gevormd. Dat werkt nauw samen met het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM).

• Lees ook: Akkerbouw wil betere inzet dierlijke mest

Door de krachten te bundelen, willen de partijen inzicht krijgen in wat de voorwaarden zijn voor een optimaal functionerende duurzame mestverwaardingsketen. Daarbij kijken ze naar de ontwikkeling van nieuwe producten, technologie en de organisatie door de hele keten heen.

Kringlooplandbouw

'De huidige mestverwerking is vooral gericht op het wegwerken van een mestoverschot', geeft algemeen directeur Martin Scholten van de Animal Sciences Group van Wageningen University & Research en de kwartiermaker van het innovatieprogramma aan.

'Maar de drijfmest, digestaat uit mestvergisting en de daaruit gemaakte mestkorrels die nu worden gebruikt, zijn meestal van beperkte waarde voor gras en gewas. Die moeten dan worden aangevuld met kunstmest. Dat veroorzaakt mede de huidige milieuproblemen door bemesting. Dat terwijl dierlijke mest in de basis een zeer goede grondstof is voor bodembemesting', vervolgt Scholten.

Zo vroeg mogelijk scheiden

Belangrijk is dat de mest op de boerderij zo vroeg mogelijk wordt gescheiden in een dunne en een dikke fractie. De technieken om dunne en dikke fractie op te waarderen tot hoogkwalitatieve bemestingsproducten zijn er al, maar ze moeten worden geoptimaliseerd, opgeschaald en geprofessionaliseerd.

Veel projecten rond mestverwaarding sneuvelden tot op heden door technische problemen, hoge kosten en het uitblijven van rendement, stellen de initiatiefnemers. Samen met NCM wordt onderzocht welke technologie het meest geschikt is om verder te ontwikkelen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  16° / 7°
  40 %
 • Zondag
  17° / 10°
  70 %
 • Maandag
  16° / 10°
  40 %
Meer weer