Zuid%2DHolland+investeert+in+verduurzaming+landbouw
Nieuws
© provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland investeert in verduurzaming landbouw

Provincie Zuid-Holland wil zich de komende jaren met haar partners focussen op het verduurzamen van de landbouw, het groener en waterrijker maken van het stedelijk landschap en het vergroten van de biodiversiteit.

Deze week heeft de provincie daarvoor de uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving gepresenteerd. Die heeft tot doel natuur en recreatie te versterken.

De provincie wil onder meer met de landbouwsector werken aan een landbouw- en voedselsysteem waarbij economie en ecologie elkaar versterken. Daartoe gaat zij in 2019 duurzame innovaties in de sector aanjagen, zoals een circulaire landbouw en nieuwe klimaatbestendige bedrijfssystemen op natte veenbodems.

Veenweiden

Verder zet Zuid-Holland de schouders onder het keren van de teruggang van de natuur, versterken van de waterrecreatie en een vitale regionale economie. Zo worden in 2019 minimaal vijf projecten voorbereid om biodiversiteit in veenweidegebieden te stimuleren die ook kansen bieden voor de waterrecreatie.

In de uitvoeringsagenda zijn de visies en initiatieven uitgewerkt van tientallen Zuid-Hollandse overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door de maatregelen moeten leefbaarheid, de klimaat bestendigheid en de economische veerkracht in Zuid-Holland toenemen. De provincie daagt investeerders en overheden uit om zelf actie te nemen om Zuid-Holland te vergroenen.

Weer

 • Woensdag
  17° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 7°
  30 %
 • Vrijdag
  19° / 10°
  30 %
Meer weer