15+ton+suiker+per+hectare+lastig+te+realiseren
Achtergrond
© Dirk Hol

15 ton suiker per hectare lastig te realiseren

Bij Suiker Unie zit dit jaar een relatief grote ruimte tussen de leveringsplicht en het leveringsrecht van de bietentelers. Dat zorgt voor meer keuzeruimte. 'De telers moeten wel proberen om de toewijzing op basis van de ledenleveringsbewijzen vol te leveren', zegt directeur agrarische zaken Gert Sikken.

Suiker Unie hoopt dit jaar op een productie van circa 1,2 miljoen ton suiker. Dit volume heeft te maken met de afzetmogelijkheden van suiker en de verwerkingsmogelijkheden van de twee fabrieken. De coöperatie denkt hiervoor een areaal van 80.000 hectare suikerbieten nodig te hebben.

'Als we kijken naar de bietenzaadbestellingen, dan komen we uit op circa 80.000 hectare. Ik heb liever dat het iets meer wordt dan iets minder. Bij 1,2 miljoen ton suiker en 80.000 hectare gaat het om 15 ton suiker per hectare. Met een verbod op neonicotinoïden zal dat gemiddelde lastiger zijn te realiseren', aldus directeur agrarische zaken Gert Sikken maandag op de telersvergadering in het Drentse Gieten.

Droogte

Door het droge groeiseizoen in 2018 heeft de coöperatie vorig jaar zo'n 200.000 ton minder suiker geproduceerd dan de aanvankelijke verwachting van juli 2018. De suiker die bij een hoge productie zou zijn doorgeschoven naar 2020, is er niet.

De daling van de suikerprijs zal nog even doorgaan

Gert Sikken, directeur agrarische zaken Suiker Unie

Suiker Unie wil de komende jaren de klanten wel van voldoende suiker kunnen voorzien. Voor de coöperatie reden om afgelopen november de toewijzing te verhogen van 95 procent naar 100 procent.

Ledenleveringsbewijzen

Die verhoging was vrij laat in het jaar en daarom is besloten om bij de leveringsplicht (85 procent) op basis van de ledenleveringsbewijzen (LLB's) uit te gaan van een toewijzing van 95 procent. De ruimte tussen leveringsplicht en -recht is daardoor 19,25 procent en dat is behoorlijk groot. 'Als het aantal LLB's dit jaar niet passend is, moeten telers zich melden bij de agrarische dienst. We zoeken dan naar oplossingen', zegt Sikken.

De basisprijs voor de bieten zal dit jaar 32,50 euro per ton zijn bij 17 procent suiker, gelijk aan afgelopen jaar. 'Daar zal weinig bij komen, want we houden ook in 2019 door de lage suikerprijs rekening met een negatief resultaat. Voor de 15 procent surplusbieten betalen we 20 à 30 euro per ton en voor het overschot 15 euro per ton.'

Rode cijfers

Met een basisprijs van 32,50 euro komt Suiker Unie in 2018 voor het eerst in de historie in de rode cijfers. Dat komt door de lage suikerprijs. Die lag in 2013 in de EU rond de 700 euro per ton en nu al enige tijd onder de 404 euro per ton, een bedrag dat minimaal nodig is in de suikersector om winst te kunnen maken.

'De daling van de gerapporteerde Europese suikerprijs zal de komende maanden nog doorgaan. De laatst gerapporteerde prijs is van oktober 2018 en de actuele prijzen zijn zeker niet beter', weet Sikken.

Kentering

De directeur agrarische zaken gaat ervan uit dat er in 2020 een kentering komt. Dat heeft te maken met de suikervoorraden in de wereld. Op de lange termijn zal de vraag naar suiker wereldwijd groeien, vooral in Afrika en Azië. 'Als de cijfers kloppen, moet er per jaar in de wereld meer dan 1 miljoen productiecapaciteit bij komen om aan de vraag te kunnen voldoen', zegt Sikken.

Suiker Unie hoopt dat de marktsituatie de komende jaren gaat veranderen. Dat zal medeafhankelijk zijn van de arealen suikerbieten in andere EU-landen. De coöperatie richt zich daarom ook op de exportkansen buiten de EU. 'We moeten ons niet rijk rekenen, want de exportprijzen zijn op dit moment niet heel hoog', geeft Sikken aan.

De directeur agrarische zaken is zorgelijk over de mogelijke gevolgen van de brexit voor de suikerindustrie, maar kan niet voorspellen wat de gevolgen zullen zijn. 'We verkopen suiker aan Engeland omdat de productie in het land niet zo groot is als de consumptie. Komen er extra importheffingen? Ik weet het niet. Engeland kan niet snel zelf meer suiker gaan produceren.'

Bietencampagne

Suiker Unie rondt de huidige bietencampagne deze week af. Dinsdag werden de laatste bieten in Vierverlaten aangevoerd en een dag later in Dinteloord. Het campagnegemiddelde komt uit op zo'n 76 ton per hectare en 17,4 procent suiker.

Afgelopen seizoen ging Suiker Unie in juni nog uit van een opbrengst van gemiddeld 92 ton bieten en 15,5 ton suiker per hectare. Door de droogte werd de verwachting in augustus bijgesteld naar 84 ton per hectare en in november naar 76 ton en 13,25 ton suiker per hectare.

De teeltregistratie via Unitip moet 14 februari volledig zijn.
De teeltregistratie via Unitip moet 14 februari volledig zijn. © Han Reindsen

Digitale teeltadvisering van Suiker Unie wordt elk jaar beter
Met het Bieten Advies Systeem (BAS) verzamelt de agrarische dienst van Suiker Unie alle mogelijk informatie van bietenpercelen. Denk aan Unitip, gewasrotaties, grondsoort, waarnemingen in het perceel en aan de bietenhoop, sensoren en satellieten. Analyse van de informatie moet zorgen voor perceelsgerichte advisering en draagt bij een optimalisering van de teelt. Denk onder andere aan rassenkeuze, bemesting en bladschimmelbestrijding. 'In de loop der jaren hebben we steeds meer gegevens en is het advies steeds beter', zegt directeur agrarische zaken Gert Sikken. Harry Visser van de agrarische dienst vertelt dat het bij BAS gaat om onafhankelijk advies onder auspiciën van het onderzoeks- en kenniscentrum voor de suikerbietenteelt IRS. Het systeem kijkt ook naar zaken als rhizoctonia, bietencysteaaltjes en rhizomanie. Tijdens de telersvergadering in Gieten benadrukte Sikken deze week opnieuw dat deelname aan Unitip in 2018 verplicht is. 'Op 14 februari moet de volledige registratie van alle bietenpercelen gereed zijn. Wacht niet te lang en vraag zo nodig om hulp.' De sanctie bestaat uit het blokkeren van de eindafrekening. Het verbod op neonicotinoïden heeft de suikersector verrast. Een eventuele vrijstelling komt voor het komende seizoen te laat. Dit betekent dat telers die zaaizaad van vorig jaar hebben bewaard, niet kunnen gebruiken. Dat geldt ook voor zaaizaad dat is behandeld met Thiram. In 2020 is dit middel verboden. De tonnetjes van Suiker Unie hebben nog geen nut.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  6° / 2°
  60 %
 • Donderdag
  2° / 1°
  50 %
 • Vrijdag
  7° / 1°
  20 %
Meer weer