LTO+kritisch+over+controleplannen+mestbeleid
Nieuws
© Harry Tielman

LTO kritisch over controleplannen mestbeleid

LTO heeft stevige bedenkingen bij een verplichting om digitale controleapparatuur aan te brengen op al het materiaal dat wordt gebruikt bij mesttransport en -uitrijden. Landbouwminister Carola Schouten wil zo de mestfraude bestrijden.

De bewindsvrouw meldde aan de Tweede Kamer dat het haar streven is om per 2021 digitale apparatuur verplicht te stellen op alle mestaanwendapparatuur. Op die manier moet een sluitende verantwoording en monitoring worden bereikt.

Afgelopen najaar stond in de Versterkte Handhavingsstrategie Mest al dat de regelgeving beter zal zijn te handhaven met zo'n algemeen geldende verplichting. Bovendien kan dan ook het aantal voorschriften voor verschillende situaties worden verminderd.

• Lees ook: Mestfraude bestrijden met betere samenwerking en technologie

Het wachten is nu op een uitwerking van de technische eisen waaraan de controleapparaten moeten voldoen. Intussen reageert LTO gereserveerd op het plan. 'Een algemeen geldende verplichting is veel te zwaar voor wat je ermee wil bereiken', oordeelt Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem- en waterkwaliteit. 'Dat zou je niet moeten willen.'

Niet tegen digitalisering

Hij heeft geen bezwaar tegen het benutten van nieuwe digitale mogelijkheden bij het tegengaan van mestfraude. 'De digitalisering gaat ons helpen, daar ben ik van overtuigd. Maar de toepassing in de praktijk moet wel passend zijn. Ik vind dat er een heel goede afweging moet worden gemaakt over het algemeen verplichten van dergelijke dure apparatuur.'

Een voorwaarde is voor Van Dongen in elk geval dat er ook meer beleidsruimte wordt gegeven, tegelijk met het gebruik van geavanceerde controleapparatuur. 'Dat hangt met elkaar samen. Je mag zoiets niet als losse maatregel invoeren.'

De LTO-portefeuillehouder wil over de verplichting en de vorm waarin die wordt ingevoerd stevig in gesprek met alle betrokken partijen. 'We hebben nog veel vragen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  35° / 21°
  10 %
 • Dinsdag
  35° / 21°
  10 %
 • Woensdag
  33° / 21°
  20 %
Meer weer