Rechter+springt+in+de+bres+voor+beboete+veehouders
Nieuws
© Jan van Liere

Rechter springt in de bres voor beboete veehouders

Veehouders die zijn beboet voor een niet-sluitende mestboekhouding verdienen een faire kans om zich te verdedigen. Hebben ze die niet gekregen, dan is er volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) alle reden om de boete te schrappen.

Het CBb in Den Haag zette dinsdag in een hoger beroepszaak een streep door drie boetes voor overtreding van de Meststoffenwet. Het argument daarvoor is dat de betreffende veehouders geen redelijke mogelijkheid is geboden om zich te verweren tegen de beschuldiging van fraude wegens een niet-sluitende mestboekhouding.

De rechter erkent dat een niet-sluitende boekhouding een aanwijzing vormt voor mestfraude. Er kunnen echter ook andere oorzaken zijn zoals verkeerd toegepaste correctiefactoren en allerlei onnauwkeurigheden en (meet-)fouten rond de forfaits die een groter effect hebben dan de gehanteerde marges toestaan.

Afstemmen

De beboete veehouders weerspreken dat zij hun mest illegaal hebben gedumpt of verhandeld. Zij konden hun onschuld echter niet bewijzen omdat ze niet beschikten over de door de overheid gebruikte correctiefactoren en marges. Die bleven deels geheim om te voorkomen dat veehouders hun gedrag er op gaan afstemmen.

Het CBb stelt dat het boetesysteem op zichzelf in overeenstemming is met in internationale verdragen verankerde grondrechten. Maar een veehouder moet wel voldoende kans krijgen zich tegen de aan zijn mestboekhouding ontleende bewijsvermoedens te verweren. Dat was niet het geval, aldus de rechter. De opgelegde boetes worden daarom geschrapt.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  25° / 13°
  10 %
 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  60 %
Meer weer