Flevoland+zoekt+meer+boeren+voor+POP3
Achtergrond
© Joost de la Court

Flevoland zoekt meer boeren voor POP3

In de afgelopen vier jaar zijn in Flevoland van de 249 aanvragen 153 POP3-subsidies toegekend voor agrarische innovatie en verduurzaming van de productieomstandigheden. Is het daarmee een succes? Boeren en projectbegeleiders hikken vooral aan tegen de ingewikkelde procedure.

Na een moeizame start in 2014 groeit de belangstelling onder Flevolandse boeren om projecten in te dienen voor POP3, het Europese subsidieprogramma voor innovatie en verduurzaming op het platteland.

Tot oktober vorig jaar hebben zich 249 initiatiefnemers gemeld, veelal samenwerkingsverbanden van boeren met daaraan verbonden organisaties zoals onderwijs, advies en onderzoek, of gebiedsbeheerders zoals Waterschap Zuiderzeeland en het Flevolands Agrarisch Collectief.

45,5 miljoen euro

Provincie Flevoland heeft aardig wat geld te verdelen voor bijvoorbeeld ondersteuning van nieuwe productiemethoden, startsubsidie voor jonge boeren, duurzaam bodem- en waterbeheer en klimaatadaptatie. Tot volgend jaar is 45,5 miljoen euro beschikbaar, waarvan al 37,8 miljoen euro is toegekend of in nog de lopende aanvraagprocedures zit.

Zonder POP3 draait het vliegwiel van innovatie moeilijker

Harold Hofstra, gedeputeerde Flevoland

De aanvragen worden ingediend via een open inschrijving, waarna een onafhankelijke commissie namens de provincie ze beoordeelt op algemene kwaliteitscriteria. Van de bijna 250 aanvragen in de afgelopen vier jaar zijn er 93 afgewezen op basis van de Brusselse kwaliteitscriteria waar Flevoland aan toetst of omdat een inschrijvingsronde was overtekend. Drie aanvragen zijn ingetrokken.

Bloedneuzen

Toch is POP3 niet populair onder boeren en projectbegeleiders. De complexe aanvraag en de lange toewijzingsprocedure staan hun tegen. 'Je voorstel moet strak in elkaar steken, wil je een kans maken en dan duurt het maanden, voordat je een uitslag hebt. Ik heb als projectindiener al heel wat bloedneuzen opgelopen', schetst Peter Kooman van Aeres Hogeschool in Dronten.

De lector innovatie in de aardappelketen begeleidt projecten het telen van pootaardappelen uit zaad en het project 'Databoeren'. 'Je moet een goed project schrijven. Dat vergt behoorlijke kennis en het kost veel energie. Het is niet iets wat je even op een achternamiddag doet.'

Gedeputeerde

Als het aan gedeputeerde Harold Hofstra ligt, kan het aantal aanvragers de komende twee jaar best nog omhoog.

'Die ruim 45 miljoen euro is niet niks. Wat mij betreft wordt de drempel om in te tekenen op POP3-programma's alleen maar lager. Hoe meer er mee kunnen doen, hoe beter dat is voor het agrarisch ondernemersklimaat in onze provincie. Innovatie, precisielandbouw, het 24 uur per dag geautomatiseerd je land kunnen bewerken, maar ook duurzaam water- en bodembeheer, dat zijn echt mooie dingen.'

Dat bijna een derde van initiatieven wordt afgewezen, vindt Hofstra geen reden om POP3 negatief te benaderen. 'Voor mij is het glas niet halfleeg, maar halfvol. Je kunt het immers ook positief zien: ruim 150 projecten hebben wel een plek gekregen en de initiatiefnemers die ik spreek, zijn enthousiast. Natuurlijk kan het altijd beter. We zijn er ook mee bezig. Ik ben er al voor in Brussel geweest.'

Geen sinecure

Volgens Jacob Dogterom van adviesorganisatie Delphy die het project 'Voorjaarsploegen' draait met drie akkerbouwers, is het indienen van een aanvraag geen sinecure. 'Aanvragen is een heel gedoe. Je moet precies aangeven wat je over twee of drie jaar gaat doen en dat voor een innovatietraject. Het maakt dat het risico voor boeren om zelf met een aanvraag te komen eigenlijk te groot is', vindt hij.

'Daarom treed ik ook op als penvoerder. Je moet een groep gedreven ondernemers zien te vinden die samen wat willen en dan de steun zien te krijgen uit de sector voor cofinanciering of een garantstelling. Dat is voor een individuele ondernemer toch lastig.'

LTO Noord

Bestuurder Arnold Michielsen van LTO Noord Flevoland heeft dezelfde kritiek als Dogterom en Kooman op de huidige POP3-regeling. 'Natuurlijk moet je zorgvuldig zijn, maar in onze ogen gaan ze hier als provincie erg ver in. Het doel is toch zoveel mogelijk boeren te laten profiteren van de regeling. We zitten daarom regelmatig in het provinciehuis aan tafel om te praten hoe het aan de voorzijde beter kan.'

Ondanks de huidige handicaps is Michielsen er veel aan gelegen dat de POP3-regeling ook in het vernieuwde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt gehandhaafd. 'Het is op zich een mooie regeling.'

Rompslomp

Hofstra is het daarmee eens. 'Het is een vliegwiel voor innovatie en verduurzaming in de landbouw. Ik begrijp het gemopper ook wel: je wilt als boer toch vooral ondernemen. Dan zit je niet te wachten op allerlei rompslomp. Maar we kunnen het niet mooier maken dan het is. De Europese richtlijnen en doelstellingen zijn duidelijk en die voeren we uit. En zonder POP3 zou het een stuk moeilijker zijn dat vliegwiel aan de gang te houden.'

Provincie Flevoland zegt de komende tijd daarom alles op alles te zetten om de POP3-periode succesvol af te ronden. Zo volgen tot 2020 nog openstellingen. Daarna is er tot en met 2023 nog tijd voor uitvoering.

6,3 miljoen euro

'Er is nog zo'n 6,5 miljoen euro beschikbaar in de komende twee jaar. We zullen alles op alles zetten om dat budget uit te putten', zegt de gedeputeerde. 'Dat houdt ook in dat we meer aanmeldingen toelaten dan dat er budget is. Ik heb er alle vertrouwen in dat daar geen cent van terugvloeit naar Europa. Mede door POP3 kunnen we de belangrijkste agrarische provincie van Nederland blijven.'

De samenwerking POP3 Water Flevoland.
De samenwerking POP3 Water Flevoland. © provincie Flevoland

POP3 moet in Flevoland landen op en om het boerenerf
De 45,5 miljoen euro aan POP3-gelden in Flevoland worden verdeeld over een groot aantal activiteiten in het buitengebied. Het centrale thema is moderniseren, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector. Zo worden regelingen opengesteld voor demonstraties en training en coaching van agrarische ondernemers. Maar er zijn ook bijdragen mogelijk voor fysieke investeringen die ten goede komen aan innovatie of voor jonge startende ondernemers. Verder gaat er subsidie uit POP3 naar landbouwstructuurverbetering en niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap. Ook verbeteringen in de bodem en de waterhuishouding behoren tot de doelstelling. Dat komt tot uiting in projecten gericht op klimaatadaptatie. Verder wordt bijgedragen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer en via het Leader-programma aan plattelandsontwikkeling.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  8° / 3°
  10 %
 • Maandag
  7° / 1°
  10 %
 • Dinsdag
  6° / 0°
  10 %
Meer weer