%27Complexiteit+POP3%2Dsubsidies+doet+boeren+afhaken%27
Interview
© Ruud Ploeg

'Complexiteit POP3-subsidies doet boeren afhaken'

Dankzij het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) worden 'belangrijke en schitterende' projecten gerealiseerd, zegt Trienke Elshof, portefeuillehouder Gezonde Omgeving bij LTO Nederland. Wel moet er wat verbeteren aan de complexiteit van subsidieregeling. 'Er blijft onnodig geld op de plank liggen.'

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020, beter bekend als POP3, is een Europees subsidieprogramma voor de ontwikkeling van een concurrerende, duurzame en innovatieve landbouw, het versterken van de biodiversiteit en een vitaal platteland.

Voor landelijke en regio-overschrijdende projecten zou er één loket moeten komen

Trienke Elshof, LTO-portefeuillehouder Gezonde Omgeving

De uitvoering van POP3 is door het ministerie van LNV gedelegeerd naar de gemeenten. In de voorstellen voor het nieuwe Europese landbouwbeleid wordt een groter deel van de GLB-gelden via nationale actieplannen verdeeld.

Met POP3-gelden worden schitterende projecten gerealiseerd. Kunt u voorbeelden noemen?

'Projecten tegen erfafspoeling en voor bodembeheer zijn mooie voorbeelden. Die zijn heel succesvol en daar willen we ook mee doorgaan.'

De POP3-gelden worden door de provincies verdeeld. Welke bezwaren kleven hieraan?

'De provincies kunnen verschillende prioriteiten leggen bij welk deel van POP3 ze wanneer openstellen voor inschrijvingen. Dat maakt het lastig om regio-overschrijdende projecten te organiseren, bijvoorbeeld voor schoon water.'

Het indienen van aanvragen zou te ingewikkeld en duur zijn. Klopt dat?

'De rode draad die ik uit de verhalen uit het veld haal, is dat de regels onnodig complex zijn. Ik hoorde vanuit de LTO-organisatie dat sommigen helemaal stoppen met het indienen van aanvragen. Het is voor een individuele boer niet te doen. Het voldoen aan de procedures kost zoveel uren, dat de uiteindelijke subsidie de kostprijs niet meer dekt.

Is dit in Nederland anders dan in andere EU-lidstaten?

'Als aanvrager moet je hier wel een expert of bureau inhuren voor hulp bij het schrijven van een projectplan. Onze uitvoeringskosten zijn daarom hoog, in vergelijking met andere EU-landen.

Waar gaat LTO op inzetten bij de uitvoering van de POP3-regelingen?

'De provincies hebben we nodig, want dat zijn belangrijke cofinancierders van projecten. Maar voor landelijke en regio-overschrijdende projecten zou er wel één loket moeten komen. De inzet van de POP3-gelden kan veel efficiënter. Als geld geen bestemming krijgt, vloeit het terug naar Brussel en dat is niet het signaal dat je daar wil afgeven.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  11° / 2°
  50 %
 • Dinsdag
  8° / 5°
  70 %
 • Woensdag
  6° / 2°
  70 %
Meer weer