Provincie+Flevoland+verhoogt+boerensubsidies
Nieuws
© Alex J.de Haan

Provincie Flevoland verhoogt boerensubsidies

Provincie Flevoland stelt meer geld beschikbaar voor de landbouwsector. Ze heeft de subsidie voor 'Samenwerking voor innovaties' verhoogd met 2 miljoen euro naar 3 miljoen euro. Ook jonge boeren krijgen meer geld.

Dat budget gaat van 340.000 naar 430.000 euro. Ook provincie Groningen en Noord-Brabant geven meer uit aan de jongelandbouwersregeling, bleek deze week. De Flevolandse agrarische sector heeft enthousiast van de POP3-regelingen gebruikgemaakt, laat de provincie weten. Het aangevraagde subsidiebedrag oversteeg bij beide regelingen het beschikbaar gestelde budget.

In POP3 wordt een tendersystematiek gehanteerd. Dat betekent dat na afloop van de subsidieaanvraagperiode wordt gekeken hoeveel aanvragen zijn ingediend en of ze aan de gestelde basiseisen voldoen.

Onwenselijk

Een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke Adviescommissie kent aan de aanvragen een score toe. De best scorende projecten krijgen subsidie, tot het subsidieplafond is bereikt. Consequentie van deze systematiek is dat als er veel kwalitatief goede aanvragen zijn ingediend, de kans toeneemt dat aan een aantal kwalitatief goede projecten of investeringen toch geen subsidie kan worden toegekend omdat het subsidieplafond is bereikt.

Daarmee worden goede initiatieven, die kunnen bijdragen aan gewenste ontwikkelingen in het landelijk gebied, mogelijk in de kiem gesmoord, stelt de provincie. Gedeputeerde Harold Hofstra: 'Dat vinden wij in Flevoland onwenselijk en daarom overwegen we in zo'n situatie de mogelijkheid om meer geld beschikbaar te stellen voor de subsidiemaatregel. Daarmee creëren we ruimte om alle ingediende aanvragen die aan de gestelde criteria voldoen te kunnen honoreren.'

Innovaties

De maatregelen 'Samenwerking voor innovaties' en 'Jonge Landbouwers maken deel uit van de (in totaal) 9 maatregelen binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3).

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  34° / 20°
  10 %
 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
Meer weer