Toch+vergoeding+voor+oktoberschade+gans
Nieuws
© Jan Van Den Brink Fotografie

Toch vergoeding voor oktoberschade gans

Provincie Gelderland gaat oktoberschade door ganzen in de vogelrichtlijngebieden toch vergoeden. Sinds 2016 werd die schade niet meer vergoed door een besluit van het faunafonds.

'Zeer netjes' en 'buitengewoon positief'. LTO Noord is er blij mee dat provincie Gelderland het standpunt over de vergoeding van oktobergras in vogelrichtlijngebieden herziet. Sinds 2016 wordt de oktoberschade niet meer vergoed.

Dat heeft het faunafonds destijds besloten op basis van beleidsregels. Toen in het jaar erna de provincies zelf verantwoordelijk werden voor het faunabeleid, door het in werking treden van de nieuwe Wet natuurbescherming, heeft provincie Gelderland in eerste instantie vastgehouden aan dit besluit.

Rechtsgang

Zes boeren uit Gelderland zijn vervolgens naar de rechter gestapt. Portefeuillehouder fauna Wilco Nieuwenhuis van LTO Noord-afdeling Zuid Oost Veluwe is woordvoerder namens hen. Beide partijen hebben uiteindelijk willen voorkomen dat de rechter een uitspraak zou doen over de kwestie. De provincie heeft het standpunt herzien en de boeren zijn blij met de uitkomst.

Sinds 2017 is een beperkte vorm van verjaging toegestaan

Teun Achterkamp, accountmanager fauna provincie Gelderland

Nieuwenhuis: 'We hebben heel prettige gesprekken gevoerd met de provincie. Er is goed geluisterd naar onze argumenten. Ons bezwaar was dat in de vogelrichtlijngebieden niet op ganzen mag worden gejaagd en dat je daar dus ook niks kunt doen om schade te voorkomen. Oktobergras kan vaak nog heel goed worden gebruikt voor het jong- of melkvee. Met het veranderende klimaat is het oktobergras steeds meer waard. We hebben een zachter najaar en dus kwalitatief beter najaarsgras.'

Vogelrichtlijngebieden

De provincie is het hiermee eens. 'Het gegeven dat u binnen vogelrichtlijngebieden redelijkerwijs geen mogelijkheden had om de schade te voorkomen, moet hier alsnog zwaarder wegen dan de algemene regel dat oktoberschade niet wordt vergoed', schrijft de provincie.

De zes 'bezwaarmakers' krijgen de schade uit 2016, 2017 en 2018 met terugwerkende kracht vergoed. Alle andere boeren die grasland hebben in vogelrichtlijngebied hebben recht op vergoeding in 2019 en 2020. In 2020 wordt het ganzenbeleid van provincie Gelderland geëvalueerd. Volgens Nieuwenhuis gaat het om ruim honderd boeren, met name in Natura 2000-gebied Rijntakken. Het is bijna volledig ganzenrustgebied.

Boeren hebben alleen recht op deze schadevergoeding als ze minstens twee keer in de week de ganzen actief verjagen. Dat is net zo simpel als het klinkt, het land ingaan en de ganzen wegjagen. Boeren moeten dit ook bijhouden als bewijs bij de aanvraag van de schadevergoeding. Als die schade wordt erkend, krijgen ze 18 cent per kilo drogestofverlies uitgekeerd.

Ganzen verjagen

Volgens accountmanager fauna Teun Achterkamp van provincie Gelderland weten veel boeren nog niet dat je ganzen mag verjagen in vogelrichtlijngebieden. 'Sinds 2017 is een beperkte vorm van verjaging toegestaan. Het gaat dus om verstoren zonder ondersteunend afschot.'

Nieuwenhuis vindt de herziening van het standpunt van de provincie belangrijk voor de steun voor de ganzenrustgebieden. 'Die is niet vanzelfsprekend. Boeren verlenen de maatschappij een dienst. Het scheelt bovendien schade aan andere percelen in de provincie.'

Weer

 • Woensdag
  10° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 2°
  70 %
 • Vrijdag
  4° / 0°
  80 %
Meer weer