Op+de+barricaden+voor+koe+veenweiden
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Op de barricaden voor koe veenweiden

Landbouworganisaties reageren geschokt op de koers die Noord-Holland wil varen om bodemdaling in de veenweiden tegen te gaan. Het pleidooi voor natte teelten en het mogelijk verdwijnen van de koe uit de veenweiden zijn LTO Noord en de agrarische collectieven in het verkeerde keelgat geschoten.

Het voorstel 'Kader en richtinggevende uitspraken bodemdaling veenweidegebieden' staat voor maandag 3 december op de provinciale vergaderagenda. De woensdag daaraan voorafgaand houden de landbouworganisaties een speciaal ingelaste bijeenkomt in De Rijp. Dit om de voornemers van de provincie aan de leden voor te leggen en de strategie te bepalen.

Onaangenaam verrast

Provinciaal voorzitter Rona Uitentuis van LTO Noord is onaangenaam verrast door de plotseling koerswijziging van de provincie. 'We zitten midden in praktijkonderzoek om de bodemdaling af te remmen. De provincie is nota bene een van de grote financiers. De eerste resultaten met peilgestuurde drainage zijn veelbelovend. Het beleidskader loopt daarop vooruit en stelt nu al dat die maatregelen waarschijnlijk niet volstaan. Ongehoord.'

Verantwoordelijk watergedeputeerde Cees Loggen: 'Dit is slechts een koers, geen gelopen race. Wel starten wij alvast ons programma nu er nog tijd van handelen is. Hoe langer we wachten, hoe meer het watersysteem en de veenweiden zelf naar hun eind lopen. Ook het klimaat vraagt actie.'

Verontwaardigd

Sjaak Hoogedoorn is als voorzitter van het collectief Water, Land en Dijken nauw betrokken bij het onderzoek, dat hiermee onder druk komt te staan. Hij is verontwaardigd dat de nieuwe koers zonder enige samenspraak met de landbouw tot stand is gekomen. 'We zouden samen optrekken voor een duurzaam agrarisch grondgebruik, maar hiermee stuurt de gedeputeerde de melkveehouderij op veen letterlijk en figuurlijk het moeras in.'

Loggen bestrijdt dat: 'We willen juist samen met de landbouw koersen richting nieuwe vormen van agrarisch grondgebruik met bedrijfseconomisch perspectief onder natte omstandigheden.' In de onderliggende ambtelijke notitie wordt daarbij nadrukkelijk verwezen naar alternatieven zoals de teelt van natte gewassen als de lisdodde.

Oneerlijk en averechts

Zonder dat enig economisch perspectief kan worden aangetoond, reageert Uitentuis. 'De provincie neemt hier nu de eerste de beste afslag op een ingewikkelde, maar uitdagende route. Dat voelt oneerlijk. Voor ons staat het bovenaan de agenda. Deze nieuwe lijn is onverstandig en werkt op termijn averechts.'

Bekijk meer over: