Restwater Bavaria helpt tegen droogte landbouw

Watertekorten in de landbouw zijn terug te dringen met hergebruik van industrieel restwater. Dat blijkt uit een praktijkproef van onderzoeksinstituut KWR met gezuiverd restwater van Bavaria.

Restwater+Bavaria+helpt+tegen+droogte+landbouw
© Jos Thelosen

In plaats van restwater uit de industrie op het oppervlaktewater te lozen, is het te gebruiken voor droogtebestrijding in de landbouw. KWR gaf in samenwerking met TKI Watertechnologie concrete invulling aan hergebruik van gezuiverd restwater van Bavaria door agrarische bedrijven in de omgeving.

Met het steeds grilliger wordende klimaat zien boeren hun landbouwopbrengsten afnemen en neemt de irrigatievraag toe. Gedurende het groeiseizoen is de hoeveelheid bodemvocht in de wortelzone in toenemende mate ontoereikend. Door industrieel restwater niet ongebruikt naar zee af te voeren, maar te benutten voor droogtebestrijding, is terugdringen van watertekorten mogelijk.

Grondwaterstand

Een test is uitgevoerd met restwater van de waterzuivering van Bavaria. Dit werd gebruikt voor subirrigatie in een landbouwperceel in de omgeving van de brouwerij. Het systeem werd aangelegd in een relatief hooggelegen terrein waar in de zomer de grondwaterstand tot twee meter of dieper beneden het maaiveld zakt.

De resultaten wijzen uit dat subirrigatie zorgde voor een dusdanige verhoging van de grondwaterstand en daarmee ook van het bodemvochtgehalte, dat de vochtvoorziening van het gewas verbeterde.

Watertekorten

Dat Bavaria zich inspant om gezuiverd restwater terug te geven aan de omgeving, laat zien hoe de industrie anticipeert op toenemende watertekorten in de landbouw. Het past binnen ontwikkelingen van (klimaat)adaptatie met de inzet van effluentstromen voor zoetwatervoorziening. Dergelijke toepassingen dragen bij aan de noodzakelijke kennisopbouw rond de kansen en risico's die hiermee samengaan, geeft KWR aan.

Het KWR-rapport 'Hergebruik van industrieel restwater voor de watervoorziening van de landbouw' gaat in op de technische en inhoudelijke aspecten van de veldproef die tussen 2015 en 2017 is uitgevoerd, inclusief inpassing van de methode in het beleid.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  40 %
Meer weer