Actie voor vergoeding schade door grondwateronttrekking

Droogteschade.nl, een initiatief procesfinancier Redbreast, start een actie voor boeren en tuinders om droogteschade door grondwateronttrekking vergoed te krijgen. Volgens de initiatiefnemers krijgen boeren vaak geen of te weinig schadevergoeding.

Actie+voor+vergoeding+schade+door+grondwateronttrekking
© Nieuwe Oogst

Het initiatief wordt ondersteund door LTO Nederland. Volgens bestuurder Trienke Elshof is er al langere tijd discussie over de wijze waarop de schadevergoeding tot stand komt. Ze wijst erop dat de invloed van waterwinning op de grondwaterstand, en daarmee de droogteschade, groter is dan vaak wordt gedacht.

Uit onderzoek van droogteschade.nl blijkt dat de schade meer dan 15 miljoen euro per jaar bedraagt. Op dit moment wordt er zo’n 3 miljoen euro per jaar vergoed aan boeren. Landbouwbedrijven weten vaak ook niet wanneer ze ervoor in aanmerking komen.

Verminderde gewasopbrengst

Voor de gezamenlijke drinkwaterwinning in Nederland wordt jaarlijks ongeveer 750 miljoen kubieke meter grondwater onttrokken. De onttrekking van het water kan bijvoorbeeld verminderde gewasopbrengst tot gevolg hebben. Op grond van de Waterwet zijn drinkwaterbedrijven bevoegd om grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening te onttrekken. Daartegenover staat een wettelijke schadevergoedingsplicht om de schade die de landbouwbedrijven lijden door grondwateronttrekking te voorkomen of volledig te vergoeden.

Via de website droogteschade.nl kunnen landbouwbedrijven controleren of hun bedrijf in een gebied ligt waar mogelijk recht op schadevergoeding bestaat. Ieder landbouwbedrijf dat zich binnen het beïnvloedingsgebied van een waterwingebied bevindt, kan zich aanmelden. Dat geldt ook voor bedrijven die daar buiten liggen, maar wel vermoeden dat droogteschade het gevolg is van waterwinning. Boeren die zich aanmelden, betalen geen kosten vooraf maar een resultaatsafhankelijke vergoeding uit de opbrengst die droogteschade.nl voor ze realiseert.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  18° / 7°
  10 %
 • Dinsdag
  19° / 8°
  10 %
 • Woensdag
  20° / 14°
  20 %
Meer weer