Geen waterleidingnetwerk in Leudal

Provincie Limburg is niet bereid de aanleg van een waterleidingnetwerk voor beregening rondom het Leudal te subsidiëren, omdat er nauwelijks effect is op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura2000-gebied Leudal.

Geen+waterleidingnetwerk+in+Leudal
© maartje van Berkel

De aanleg van het 33 kilometer lange netwerk zou tussen 8 en 10 miljoen euro gaan kosten en die kosten konden alleen gedekt worden als er vanuit de provincie een subsidie (PAS-maatregelen) beschikbaar zou worden gesteld.

De haalbaarheid van een leidingnetwerk is de afgelopen jaren onderzocht en was een initiatief van LLTB-afdeling De Winning Limburg. Aanleiding hiervoor was de mogelijke beperking voor beregenen met grondwater in de toekomst. Onderzocht is in hoeverre het haalbaar is water van WML of de Maas via een leiding naar de percelen te brengen. Aan deze leiding kunnen de agrariërs een hydrant koppelen waar de beregeningsinstallatie op aangesloten kan worden. In het project is nauw samengewerkt met de ondernemers in het gebied, WML, Arvalis, Arcadis en de provincie. Ook is informatie ingewonnen bij CIRO in Kinrooi (België), waar een soortgelijke beregening al vele jaren functioneert.

Waterpeil

In de haalbaarheidsstudie is ook gekeken naar het effect van het stoppen van beregening uit grondwater op het waterpeil en de natuurwaarden in het Natura2000-gebied Leudal. Daaruit is gebleken dat beregening nauwelijks invloed heeft op het waterpeil in het Leudal. Wat wel invloed heeft, is het peil van de beken die het Leudal doorsnijden.

Jammer

Omdat er nauwelijks effect is op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura2000-gebied is de provincie Limburg niet bereid de kosten voor aanleg van het waterleidingnetwerk te subsidiëren.
De LLTB vindt dit in zekere zin jammer, omdat een waterleidingnetwerk ook bedrijfsmatig voordelen biedt voor agrariërs. ‘Anderzijds begrijpen wij de opstelling van de provincie, omdat er geen effect is op het Natura2000-gebied Leudal’, vertelt Giel van Herten, voorzitter van LLTB-regio Midden-Limburg. ‘Tegelijkertijd willen we dan wel de garantie van de provincie dat zij geen extra beperkingen oplegt voor beregening uit grondwater rondom het Leudal.’

De provincie heeft hierop aangegeven dat het algemene beregeningsbeleid zonder extra voorwaarden ook voor de landbouwgronden rondom het Leudal geldt (nieuwe bronnen zijn alleen mogelijk als andere bronnen vervallen).
Los daarvan vindt er op dit moment een evaluatie plaats van het beregeningsbeleid in heel Limburg. De LLTB zet daarbij in op flexibilisering en extra mogelijkheden voor beregening in de toekomst.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  18° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 7°
  10 %
 • Zaterdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer