Overijssel wil focus op kringloop

De Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman roept Den Haag en Brussel op om het mestbeleid meer af te stemmen op de bedrijfsspecifieke situatie. Dat zei hij woensdag tijdens een bijeenkomst met beleidsmedewerkers uit Europa.

Overijssel+wil+focus+op+kringloop
© Nieuwe Oogst

Generiek beleid zorgt er volgens Boerman (ChristenUnie) voor dat boeren die het goed doen alsnog worden afgerekend als op gebiedsniveau de normen voor grondwater niet gehaald worden. Dat werkt niet motiverend voor de koplopers.

Hij wil dat veel meer gekeken wordt naar gebieds- en bedrijfsspecifieke kenmerken. 'We moeten rekening houden met verschillen in grond en gewassen. Daarmee beloon je niet alleen boeren die het goed doen, maar kan je ook andere boeren verleiden om maatregelen te nemen die bijdragen aan gezond drinkwater.'

Boeren voor drinkwater

De beleidsmedewerkers van de Europese Commissie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waren woensdag te gast op het bedrijf van Arjan Waalderink in Wierden, één van de deelnemers van het project Boeren voor drinkwater. Hierin werken boeren, loonwerkers en adviseurs werken samen met provincie Overijssel, Vitens en LTO Noord aan veranderingen in de bedrijfsvoering die leiden tot schoon drinkwater en een beter bedrijfsresultaat.

Het verminderen van de nitraatuitspoeling in grondwater staat centraal. In de praktijk ontstaat een win-win situatie: de boeren halen een beter bedrijfsresultaat en de waterkwaliteit verbetert.

Knelpunt

Boerman: 'Gemiddeld halen de deelnemende boeren een beter resultaat van netto 5000 euro per jaar. Dat is op zich al een beloning van de inspanningen. Maar de wetgeving die zou moeten stimuleren om de kringlopen te sluiten. De boeren gaan efficiënter om met de mineralen, maar in veel gevallen wordt dan fosfaat een knelpunt. Het sluiten van kringlopen op bedrijfsniveau zou het uitgangspunt moeten zijn.'

Het pleidooi van Boerman sluit aan bij het geluid dat de deelnemende melkveehouders laten horen. 'Het beleid is er nu op gericht om boeren aan een minimum te laten voldoen. Daar stimuleer je geen innovaties mee', stelt melkveehouder Henk Vinkers uit Wierden. 'Je zou moeten kijken naar het stikstofoverschot op het bedrijf. Want dat zegt iets over de bedrijfsefficiëntie.'

De gehalten in het drinkwater worden volgens hem ook beïnvloed door meer factoren. 'De effecten van de buurman of van de bemesting in het veleden hebben ook invloed op de nitraatgehalten nu.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  8° / 0°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  10 %
 • Zondag
  10° / 4°
  10 %
Meer weer