Proces Wierdense Veld moet 'open en eerlijk'

Het Wierdense Veld werd in november vorig jaar als laatste Overijsselse gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De betrokken partijen zijn positief over de samenwerking en willen richting boeren open en transparant handelen.

Proces+Wierdense+Veld+moet+%27open+en+eerlijk%27
© Martijn van Rossum

Dat lieten ze vrijdag tijdens een werkbezoek van gedeputeerde Hester Maij (CDA) aan het gebied weten. Daarbij waren vertegenwoordigers van diverse betrokken partijen aanwezig.

Het plan van aanpak voor het gebiedsproces is nu klaar. LTO Noord is als bestuurlijk trekker coördinator van het gebiedsproces, in nauwe samenwerking met Landschap Overijssel. Ook gemeente Wierden, gemeente Hellendoorn, Waterschap Vechtstromen en Vitens zijn betrokken. Het doel van het gebiedsproces is om in samenspraak met de omgeving natuurherstel te realiseren.

Moeizame aanloop

Hester Maij benoemde de moeizame aanloop. 'Als provincie hebben we er bij het rijk op aangedrongen dit gebied niet aan te wijzen als Natura 2000-gebied. Nu dat toch is gebeurd, moeten we dat accepteren als een gegeven. De feiten zijn zoals ze zijn. Er is nu in ieder geval duidelijkheid.'

Maij vindt het belangrijk dat in de aanpak alle partijen open en eerlijk naar elkaar zijn. 'We moeten daarbij ook benoemen dat de benodigde maatregelen pijn kunnen doen voor betrokkenen. Provincie Overijssel beschikt over een breed pakket aan regelingen. Per bedrijf moeten we kijken naar wat nodig is.'

Volgens bestuurder Klaas de Lange van LTO Noord is transparantie het allerbelangrijkst voor boeren. 'Als boeren het gevoel krijgen dat informatie wordt achtergehouden, dan ontstaat er achterdocht. Dat is schadelijk voor zo'n proces en het vertrouwen'

Landbouwgrond

Vertrouwen is volgens hem heel belangrijk. 'Vergeet niet dat sommigen de verkaveling nog hebben meegemaakt. Het is hele waardevolle landbouwgrond. Het vraagt nogal wat van deze mensen om hierin om te schakelen.'

Er is volgens hem echt wel wat gebeurt. 'Aanvankelijk was er veel verzet. Nu het gebied is aangewezen zijn de boeren in ieder geval blij dat er duidelijkheid is. Nu moeten we eraan werken dat er voor iedereen een goed 'way out' komt, een passende oplossing voor iedere boer.'

De belangrijkste opgave in het Wierdense Veld is het herstellen van hoogveen. Daarvoor is verhoging van het grondwaterpeil nodig. Doordat bijvoorbeeld sloten gedempt worden, stijgt het grondwater op de omliggende percelen. Dit is goed voor de natuur, maar nadelig voor de landbouwgronden. Berekeningen en metingen moeten het precieze effect van de maatregelen gaan uitwijzen.

Nulmeting

De Lange: 'Daarom wordt direct gestart met een nulmeting; het bepalen van de huidige situatie. Dan kan objectief worden vastgesteld wat de gevolgen zijn voor ieder perceel. Dan heb je daarover geen discussie.'

Projectleider Niels Bronsgeest geeft aan dat zo snel mogelijk duidelijk moet worden waar het natter wordt, zowel in als buiten het gebied. 'Pas dan kunnen we de grondeigenaren de gewenste duidelijkheid geven, en gericht werken aan oplossingen, waaronder compensatie in grond of in geld, en daar hebben de mensen recht op. De onzekerheid heeft lang genoeg geduurd.'

Het Wierdense Veld was lange tijd onderdeel van een uitgestrekt hoogveengebied. Sinds de jaren dertig werden gebieden ontgonnen ten behoeve van de landbouw. Dit liep door tot in de jaren zestig. Het Wierdense Veld is 420 hectare groot en grotendeels niet toegankelijk voor publiek.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  19° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  20° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer