%27PBL%2Donderzoek+levert+wel+goed+beeld+natuurinclusieve+landbouw%27
Nieuws
© Tony Tati

'PBL-onderzoek levert wel goed beeld natuurinclusieve landbouw'

Het onderzoek naar natuurinclusieve landbouw dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uitvoert onder boeren, levert een representatief beeld op. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten geantwoord op Kamervragen van Laura Bromet (GroenLinks).

Bromet had haar twijfels geuit over het onderzoek. Ze vreesde dat alleen LTO-leden zouden reageren, waardoor een onjuist beeld zou ontstaan van de visie en ervaringen van boeren en tuinders op natuurinclusieve landbouw. Schouten bestrijdt dit, want er worden geen boeren uitgesloten van deelname.

• Lees ook: Onderzoek naar natuurinclusieve landbouw

'Ik hecht er waarde aan dat iedereen die wil deelnemen aan het onderzoek, die mogelijkheid ook heeft. De vragenlijst is daarom via de website van PBL voor iedereen toegankelijk gemaakt en dit is breder gecommuniceerd. Deze is nu gedeeld via een aantal agrarische vakbladen en actief verspreid binnen de relevante netwerken. Op deze manier kunnen boeren die geen lid zijn van een organisatie ook meedoen aan het onderzoek.'

LTO-leden die nog willen meedoen aan het onderzoek, kunnen de vragenlijst die zij hebben toegestuurd gekregen, tot eind december invullen. Hoe meer boeren de vragenlijst invullen, de te groter is de kans dat de uitkomsten voor toekomstig beleid worden gebruikt.

Boerengemeenschap

PBL heeft voor dit onderzoek volgens de minister vanuit onderzoekstechnische redenen een ledenbestand nodig dat goed is georganiseerd en een vertegenwoordiging vormt van een breed deel van de boerengemeenschap. 'In de klankbordgroep van het onderzoek is daarom gekozen om de vragenlijst actief onder de LTO-leden te verspreiden.'

Het onderzoek is tot stand gekomen door samenwerking van het Nationaal Groenfonds, LTO Nederland, de Rabobank, Boeren-Natuur.nl, Netwerk Natuurinclusieve Landbouw, Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen Economic Research.