%27Ruimte+voor+zowel+natuur+als+landbouw+kost+geld%27
Achtergrond
© eigen foto

'Ruimte voor zowel natuur als landbouw kost geld'

Natuurinclusieve landbouw ontwikkelt zich niet vanzelf. Die stelling poneerde oud-landbouweconoom Niek Koning tijdens een ledenbijeenkomst vrijdag 16 november over dat onderwerp in de Purmer.

Volgens Koning leunt de overheid te veel achterover. 'Op zich is het streven om ruimte te bieden aan zowel de landbouw als de natuur lovenswaardig. Zeker met de belofte in de Rijksnatuurvisie van van 2014 dat dit niet ten koste hoeft te gaan van de productiviteit. In de praktijk zie ik dat alleen niet gebeuren.'

LTO Noord hield recent een ledenraadpleging waaruit blijkt dat ruim 90 procent van de agrariërs al op meerdere fronten natuurinclusieve maatregelen in de bedrijfsvoering heeft doorgevoerd, variërend van het inzaaien van bloemrijke akkerranden tot het voorkomen van bodemverdichting.

Goede ingrepen

Volgens de oud-landbouweconoom zijn dit goede ingrepen. 'Maar om daadwerkelijk een robuuste verweving van natuur en landbouw te krijgen, is meer nodig', stelt hij.

Aandacht voor een reëel verdienmodel is van wezenlijk belang

Nico Verduin, voorzitter LTO Noord regio West

'Die inkomstenderving is niet terug te verdienen in een meerpijs van het product, omdat de consument niet zomaar extra betaalt voor natuurinclusief voedsel. Als de overheid werkelijk wil dat de natuur en de productiviteit erop vooruitgaan, is marktbeleid nodig dat voor kostendekkende prijzen zorgt.'

Voldoende voedsel

Vanuit historisch oogpunt verwees Koning naar een belangrijke taak voor de landbouw: het voeden van de wereld. 'Hoewel er nu soms nog sprake is van overproductie, moeten overheden beseffen dat het geen vanzelfsprekendheid is dat er voor volgende generaties voldoende voedsel blijft, als de agrarische sector ruimte moet blijven inleveren.'

De gemiddelde burger en politicus staan ver af van de moderne land- en tuinbouw, waardoor beelden over de toekomstige agrarische productie ver uit elkaar liggen, zegt Nico Verduin. De voorzitter van LTO Noord regio West heeft vertrouwen in verhelderende onderlinge gesprekken over de samenhang tussen aarde, mens en rendabele productie van voedsel en groen.

Intensivering

'Waar veel mensen denken dat natuurinclusief gelijkstaat aan extensiever werken, blijkt veelal dat juist intensivering nodig is om klimaatslim of rendabel te werken, dus met een lage footprint per product.'

Daarom is maatwerk nodig met vaak meer technologie, meent Verduin. 'Er zijn nog veel gesprekken nodig met een groot wederzijds luistervermogen. Aandacht voor een reëel verdienmodel is daarbij van wezenlijk belang.'

Verhelderend

Ruim dertig personen, van wie de helft agrarisch actief is, bezochten de bijeenkomst in de Purmer. 'Het was verhelderend om met ambtenaren, onderzoekers en vertegenwoordigers van andere organisaties van gedachten te wisselen', blikt projectleider Sjoerd Pietersen van LTO Noord terug.

'De norm over wat natuurinclusieve landbouw is, moet door landbouwers zelf worden gezet. Elk met een eigen bedrijfsvoering en met natuurinclusieve maatregelen als bindende factor.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  32° / 15°
  10 %
 • Woensdag
  35° / 19°
  10 %
 • Donderdag
  37° / 22°
  10 %
Meer weer