600+miljoen+euro+voor+aanpak+klimaatverandering
Nieuws
© Twan Wiermans

600 miljoen euro voor aanpak klimaatverandering

De overheid maakt de komende jaren zo'n 600 miljoen euro vrij voor investeringen in klimaatadaptatie. Zo worden onder meer waterbergingen aangelegd waaruit de landbouw kan putten als het erg droog is.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft hiervoor woensdag samen met gemeenten, waterschappen en provincies Bestuursakkoord Klimaatadaptatie getekend. Alle lagen van de Nederlandse overheid gaan investeren in het weerbaarder maken van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering oftewel klimaatadaptatie.


Op zowel het platteland als in de steden komen meer waterbergingen waaruit geput kan worden in lange periodes van droogte. Dit gebufferde water kan worden ingezet als het lange tijd niet regent. Om overlast van extreme buien op te vangen, wordt in stedelijke gebieden meer groen geplant in plaats van bestrating en worden voorzieningen ontwikkeld om water te bergen.

Extra stappen

Minister van Nieuwenhuizen spreekt van 'een aan-de-slag-akkoord.' 'Het is belangrijk dat er nu al extra stappen worden gezet om onze straten, tuinen en leefomgeving anders in te richten tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat dit nodig is, heeft het afgelopen jaar van weerextremen laten zien. Water was schaars door de droogste en warmste zomer in veertig jaar. Op andere momenten weer liepen straten en huizen onder water door hevige regenbuien.'

Met de ondertekening van het akkoord zeggen zowel de Rijksoverheid enerzijds als de provincies, waterschappen en gemeenten anderzijds toe de komende jaren elk 300 miljoen euro vrij te maken voor klimaatadaptatie. Op basis van stresstesten komt er in 2020 in regioplannen te staan hoe en met welke projecten deze impuls van 600 miljoen euro het meest effectief kan worden ingezet. Eerder onderzoek van Deltares toonde aan dat als er geen maatregelen genomen worden, de schade door extreme regenval en langdurige droogte in steden tot 2050 kan oplopen naar circa 71 miljard euro.

Internationale inzet

Extreem weer en watercrises vormen wereldwijd een bedreiging, stelt het ministerie. Naast de extra impuls voor klimaatadaptatie in Nederland heeft minister Van Nieuwenhuizen ook het initiatief genomen voor de internationale Global Commission on Adaptation die vorige maand van start ging.

Volgend jaar komen de voorzitters Ban Ki-Moon (voormalig SG Verenigde Naties), Bill Gates en Kristalina Georgieva (CEO Wereldbank) tijdens de VN Klimaattop in New York met een actieprogramma om kwetsbare gebieden in de wereld weerbaarder te maken. In 2020 is Nederland gastland voor een een grote internationale Climate Adaptation Action Summit, waar we laten zien wat de commissie al bereikt heeft en nog gaat doen.

Weer

 • Maandag
  6° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  9° / 1°
  85 %
 • Woensdag
  8° / 7°
  95 %
Meer weer