%27Klimaat+vraagt+nu+om+actie%27
Ingezonden
© Koos van der Spek

'Klimaat vraagt nu om actie'

Ambitieuze klimaatmaatregelen zijn goed voor de schepping én voor boeren en tuinders. Maar goed rentmeesterschap betekent ook nú maatregelen nemen.

Al weken beheerst klimaatverandering dagelijks het nieuws. De klimaattafels van de polder, het IPCC-rapport over klimaatverandering en de Urgenda-klimaatzaak tegen de Staat. Je zou bijna denken dat alleen groene bobo's zich tegen het klimaat aan bemoeien; ministers, wetenschappers, rechters en hoge vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en milieuclubs.

Het tegendeel is waar. Overal in het land zie ik fantastische initiatieven. Zoals in de Haarlemmermeer en in Etten-Leur. Daar delen eigenaren van zonnepanelen hun overtollige energie met de straat in buurtbatterijen. Mensen willen meedoen aan de energietransitie.

Betaalbaar

Inzetten op klimaatmaatregelen is niet alleen betaalbaar voor een 'groene elite', zoals sommige politici ons willen doen geloven. Dat is een manier van framen, waarmee vooral de verantwoordelijkheid om nu door te pakken en goed voor het milieu te zorgen, wordt ontlopen. En heel eerlijk: daar hebben we geen tijd voor.

Iemand moet de rekening betalen; als wij het niet zijn, zijn dat onze kinderen en kleinkinderen

Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie

Angst om voor de troepen uit te gaan lopen in Europa hoeven we voorlopig ook niet te hebben. Nederland bungelt al jaren onderaan de lijst met Europese landen voor CO2-uitstoot per inwoner en opwekking van duurzame energie. Er is juist een inhaalslag nodig.

Geldbesparing en wooncomfort

Nu inzetten op energiebesparing, isolatie en duurzame energiebronnen is goed voor het klimaat én levert ook nog iets anders op: geldbesparing en meer wooncomfort. Veel huiseigenaren hebben allang door dat een investering in woningisolatie en zonnepanelen lucratiever is dan geld op een bankrekening. Ook staldaken zijn bij uitstek geschikt om vol te leggen met zonnepanelen.

En steeds meer boeren hebben aandacht voor de bodem. Een goed bodemleven leidt tot betere waterinfiltratie, hogere gewasopbrengsten, minder uitspoeling van nutriënten én koolstofopslag in de bodem.

Als we voorop gaan lopen in Europa zou dat een interessante business case kunnen zijn. Als wij laten zien te beschikken over innovatieve technologie die leidt tot minder uitstoot van CO2, hebben andere landen daar interesse voor. Nederland is immers nu al koploper in innovaties in de landbouw.

Rekening betalen

We zullen alles op alles moeten zetten om de opwarming van de aarde af te remmen. Iemand moet de rekening betalen. Als wij het niet zijn, zijn dat onze kinderen en kleinkinderen. Hoe langer we wachten, hoe hoger die rekening zal zijn.

Boeren merken misschien wel als eerste de gevolgen van klimaatverandering door verzilting, hevige regenval of lange perioden van droogte, maar zij gaan er ook actief mee aan de slag. Ik daag alle boeren uit om daaraan mee te doen. Daar moeten zij dan wel toe in staat gesteld worden door eerlijke prijzen voor hun producten en vergoeding van maatschappelijke prestaties vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Urgentie

Kringlooplandbouw is de stip op de horizon en dat gaat óók over het klimaat. Er is niets mis mee om leidend te zijn op klimaatgebied. De urgentie is meer dan aangetoond. De ChristenUnie wil alle kennis en middelen ervoor inzetten en iedereen daarin meenemen. Dat is goed voor ons innovatieve bedrijfsleven, goed voor de boeren en goed voor álle Nederlanders, omdat de klimaatrekening door actief en innovatief ingrijpen lager zal uitvallen dan wanneer we wachten.

Rentmeesterschap is nú maatregelen nemen, voor die ene planeet en voor volgende generaties.

Weer

 • Zondag
  23° / 8°
  10 %
 • Maandag
  27° / 12°
  10 %
 • Dinsdag
  24° / 12°
  0 %
Meer weer