Betere+afweging+bij+zonneparken
Nieuws
© Dirk Hol

Betere afweging bij zonneparken

De coalitiepartijen willen dat de overheid de aanleg van zonneparken op landbouwgrond gaat reguleren. Een motie daartoe is donderdag ingediend bij een klimaat- en energiedebat in de Tweede Kamer.

De motie van ChristenUnie kreeg steun van CDA, VVD en D66. Zij zien dat er veel plannen zijn voor grootschalige zonneparken op natuur- en landbouwgrond.

Daarbij constateren de partijen tevens veel weerstand bij de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, RIVM, Sovon, boeren- en natuurorganisaties en netbeheerders. Er is onder meer vrees voor een lokaal effect op grondprijzen en de negatieve gevolgen op kwetsbare natuur en bodemleven.

Zonneladder

In de motie wordt gepleit voor een zonneladder waarbij eerst onbenutte ruimte op daken van huizen, scholen, kantoren, parkeergarages, op bedrijventerreinen en braakliggende terreinen, vuilstorten en langs wegen in aanmerking komen voor de aanleg van zonnepanelen. Ook LTO Nederland pleitte eerder voor de invoering van een zonneladder.

Minister Eric Wiebes (EZK) gaf een compliment over de formulering van de motie en laat de Tweede Kamer er volgende week over oordelen. 'Dit is iets wat echt erg draagvlakbepalend is. Het landschap en de portemonnee zijn allebei bepalend voor het draagvlak.'

Klimaattafels

Donderdag bleek dat de regeringspartijen het niet eens worden over de maatregelen voor burgers en bedrijven die in de afgelopen maanden zijn uitonderhandeld aan de klimaattafels. Het klimaat- en energieakkoord, zoals aangekondigd in het regeerakkoord, komt er dit jaar daarom niet.

Vorige week lieten het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving weten dat ze de uitkomsten van het klimaatoverleg niet concreet genoeg vinden.

Heet hangijzer

VVD en CDA sluiten zich hierbij aan en willen de voorstellen daarom nu niet overnemen. D66 en ChristenUnie willen wel vasthouden aan de ambitie om de CO2-uitstoot fors te verlagen. Heet hangijzer in de coalitie zijn de kosten voor burgers en bedrijven die gepaard gaan met de energietransitie.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  5° / 0°
  30 %
 • Maandag
  5° / 0°
  60 %
 • Dinsdag
  8° / 1°
  85 %
Meer weer