Beoogde+CO2%2Dreductie+haalbaar%2C+maar+duurder
Nieuws
© René Bouwmeester

Beoogde CO2-reductie haalbaar, maar duurder

De klimaatmaatregelen, die worden genoemd in het Klimaatakkoord, hebben het technisch potentieel om aan het doel van 49 procent emissiereductie in 2030 te voldoen. De kosten zijn echter wel hoger. De haalbaarheid hangt daarnaast sterk af van concrete uitwerking van de plannen en daarover is nog weinig bekend.

In het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord -de officiële titel - staan afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden over de maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland te halveren. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau hebben deze afspraken doorgerekend. Deze afspraken zijn vandaag aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad dat het Klimaatakkoord tot stand moet brengen.

PBL schat de benodigde investeringen op 89 tot 90 miljard euro in de periode 2019-2030. Daar komen de jaarlijkse meerkosten bij van de maatregelen zouden neerkomen op 3 tot 4 miljard euro per jaar in 2030, zo blijkt uit de doorrekening.

Landbouw

Een van de vijf aandachtsgebieden is 'Landbouw en landgebruik'. PBL stelt dat de voorstellen in deze sector toereikend zijn om de beoogde 3,5 Mton CO2-reductie te kunnen opleveren. Of dit ook daadwerkelijk wordt gehaald, hangt af van de uitwerking van de voornemens in de praktijk. Zo is nog onduidelijk hoe de kosten worden verdeeld en of er voldoende financiering is voor de benodigde investeringen.

Als de voorstellen voor de glastuinbouw kunnen worden gerealiseerd, kunnen deze leiden tot ene totale emissiereductie van 2,7 - 3,0 Mton CO2, stelt PBL. Dat is een grotere emissiereductie dan voor dit thema het vertr ekpunt was, namelijk 1 Mton CO2. De taakstelling voor methaan & veehouderij bedraagt ook 1 Mton CO2. Met slimmer landgebruik kan 1,5 Mton CO2 worden bespaard.

Investeringen

De benodigde investeringen die met alle voorstellen zijn gemoeid, bedragen 4,7 miljard euro. Daarvan zijn 1,5 miljard euro bedoeld voor investeringen buiten de landbouwsector voor de afvang en levering van CO2. In de glastuinbouw zijn investeringen nodig van 1,3 miljard euro. Daarvan is 850 miljoen voor geothermie en 420 miljoen voor emissireducerende maatregelen in vernieuwde kassen.

De totale investeringskosten voor vernieuwing van kassen bedraagt 5,6 miljard euro. Dat is beduidend meer dan de 420 miljoen euro die als klimaatkosten waren bestempeld.

Landgebruik

Voor slimmer landgebruik is 1,5 miljard euro nodig, waarvan 0,6 miljard voor de aankoop van grond voor bosaanplant. CO2-reductie van het landgebruik kan bijvoorbeeld door het tegengaan van oxidatie van veen en bosbouw. Voor de landbouw zijn verder investeringen van 350 miljoen euro nodig. Er zijn in dit kader aparte sporen voor melkvee, varkenshouderij en akkerbouw. Een warme sanering van de varkenshouderij is niet in dit budget meegenomen.

Het CPB had de opdracht gekregen om een beoordeling te geven van de budgettaire, lasten- en inkomenseffecten, maar de maatregelen zijn in de meeste gevallen nog onvoldoende uitgewerkt zodat het CPB geen beoordeling kan geven.

Kabinet

Nijpels meldde bij het in ontvangst nemen van de analyse dat het kabinet nu aan zet is. De regering moet nu duidelijkheid geven over de ruimte voor normering, heffingen, subsidies, wetswijzigingen keuze in de rijksbegroting. 'Met deze duidelijkheid kunnen de onderhandelingen voor een definitief Klimaatakkoord de beslissende fase in', aldus Nijpels.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  25° / 11°
  10 %
 • Zaterdag
  32° / 13°
  10 %
 • Zondag
  27° / 19°
  10 %
Meer weer